Nanotechnologia i nanoinformatyka w Europie i na Swiecie, Rozdział w książce Internet w Społeczeństwie Informacyjnym

TytułNanotechnologia i nanoinformatyka w Europie i na Swiecie, Rozdział w książce Internet w Społeczeństwie Informacyjnym
Publication TypeBook Chapter
Rok publikacji2004
AutorzyNowak S
EditorGrzywak A
ChapterWspółczesne problemy internetu: Nanotechnologia i nanoinformatyka w Europie i na Swiecie
PublisherWydawnictwa Naukowo Technicze