Publikacje

Found 1474 results
2000
Kowalski P.  2000.  Zastosowanie systemu OBER2 dla objektywizacji badań pola widzenia. Journal of Medical Informatics and Technologies, vol 5. :B1–69–74.
Pojda D.  2000.  Zastosowanie systemu OBER2 w diagnostyce zeza. Journal of Medical Informatics and Technologies vol 5.
1999
Winiarczyk R.  1999.  Analiza jakości usług w systemach multimedialnych. Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inźynierskim. :29–32.
Tomaka A A, Mrózek A.  1999.  Komputerowe metody oceny deformacji twarzo-czaszki na podstawie sekwencji teleradiogramów. II Krajowa Konferencja ,,Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim. :109–114.
Sochan A, Stanisław J.  1999.  Laboratoryjne metody badania sieci ATM. Zeszyty Naukowe Pol. Śl. Informatyka. 36
Luchowski L, Kowalski P, Tomaka A A, Philipp M, Pojda D, Skabek K.  1999.  Mobile Stereovision Strategies. II Krajowa Konferencja ,,Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim”. :531–536.
Stąpor K., Skabek K, Tomaka A A.  1999.  Model-based 3D-Shape Recovery by Aspect Graphs. Machine Graphics & Vision. 8
Kowalski P.  1999.  Narzędzia programowe dla aktywnej głowicy stereowizyjnej. II Krajowa Konferencja ,,Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim”. :521–524.
Sochan A.  1999.  Pilotowe rozwiązania multimedialne w oparciu o ATM w IITiS PAN. Konferencja POLMAN.
Pojda D, Kowalski P.  1999.  Programowe platformy dla zagadnień wizji komputerowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka. 37:57–81.
Pojda D.  1999.  Segmentacja i pasowanie obrazów 2D dla potrzeb aktywnego stereowidzenia. :81–84.
Skabek K, Tomaka A A.  1999.  Software Tool for Microscope Image Comparison (SOMIC). Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej.
Jakubowski R, Flasiński M..  1999.  Structural approach to extraction and analysis of 3D features representing machining operations. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 11:249–272.
Jakubowski R, Stąpor K..  1999.  A Structural Approach to Representation of 3D-objects. Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences. 47:175–189.
Jakubowski R, Stąpor K..  1999.  Structural Method in Perceptual Organization of 2D-curve Detection, Representation and Analysis. Bulletin of the Polish Academy of sciences Technical Sciences. 47:309–324.
Jakubowski R, Stąpor K..  1999.  Structural/Syntactic Methods in Perceptual Organization of Shape Modelling and Analysis. Archiwum Informatyki Teoretycznej i stosowanej. 11:133–155.
Winiarczyk R, Mrózek A, Połoński W..  1999.  Termowizyjna ocena wpływu laseroterapii na proces gojenia się złamań kości piszczelowych. Techniki Informacyjne w Medycynie. :65–72.
Tomaka A A, Mrózek A.  1999.  Trójwymiarowa komputerowa ocena deformacji twarzowej części czaszki w oparciu o analizę par wzajemnie prostopadłych teleradiogramów. Techniki Informacyjne w Medycynie. :163–169.
Winiarczyk R, Kowalski P, Kędziera J.  1999.  Wydajność mechanizmów komunikacji systemu QNX. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka. 37:83–104.
Nowak M.  1999.  Wyrównywanie obciążenia w warunkach intensywnej komunikacji.. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka.
1998
Kędziera J, Nowak M.  1998.  Data exchange organisation in distributed applications based on message passing in a network of workstations. International Conference on Parallel Computing in Electrical Engineering PARELEC ’98.
Luchowski L, Philipp M.  1998.  Data Types and Operations for Striated Toolmark Identification. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 10:45–56.
Philipp M, Tomaka A A.  1998.  Displacement and rotation estimation by cluster matching. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej.
Nowak M, Kędziera J.  1998.  Distributed image-processing algorithms in a network of workstations. International Conference on Parallel Computing in Electrical Engineering PARELEC ’98.
Pojda D, Kowalski P.  1998.  Kryteria pasowania punktów charaktery-stycznych w stereowizji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka. 35:209–223.

Strony