Reproduction and multiplication in the distributed, manufacturing nanosystems of informatics

TytułReproduction and multiplication in the distributed, manufacturing nanosystems of informatics
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji2003
AutorzyNowak S, Węgrzyn S
Conference NameIEEE Nano 2003
PublisherIEEE

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)