Seminaria

Images Protection Based on Ateb-Transforms

Prelegent: 

Ivanna Dronyuk, Lviv Polytechnic National University

Data: 

29/01/2019 - 13:00

Abstrakt: 

A new method for constructing a digital water-marking based on the Ateb-functions is proposed. This new approach belongs to methods of protecting images based on hiding data in the frequency domain. It is a generalization the well-known method using Fourier transform. The proposed method, based on the two dimension Discrete Ateb Transform is resistant to most types of attacks. Our experiments prove its efficiency and stability.

Smart City IoT - problemy badawcze związane z zastosowaniem sieci bezprzewodowych o zasięgu miejskim

Prelegent: 

Krzysztof Grochla, IITiS PAN

Data: 

18/06/2018 - 12:15

Abstrakt: 

IITIS PAN wraz z firmą AIUT rozpoczął 1 marca 2018 realizację projektu "Dynamiczne środowisko komunikacji bezprzewodowej dla infrastruktury internetu rzeczy inteligentnych miast Smart City IoT". Projekt dotyczy budowy urządzeń i platformy zbierania danych tworzących dynamicznie zarządzalne, automatycznie konfigurowalne środowisko komunikacji bezprzewodowej urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) na potrzeby Smart City.

Kwantowe gry z nieświadomością

Prelegent: 

Piotr Frąckiewicz, Akademia Pomorska w Słupsku

Data: 

06/06/2018 - 13:15

Abstrakt: 

Pojęcie gry z nieświadomością modeluje strategiczne sytuacje, w których percepcje graczy na temat gry są ograniczone. Formalna definicja uwzględnia fakt, że gracze mogą być nieświadomi pewnych swoich strategii lub strategii swoich przeciwników. Gracze mogą również mieć ograniczoną informację o liczbie wszystkich graczy biorących udział w grze. Celem mojej prezentacji jest pokazanie zastosowania pojęcia gry z nieświadomością w kwantowej teorii gier.
 
 

Łamanie nierówności Leggetta-Garga w otwartych układach kwantowych

Prelegent: 

Marcin Łobejko, Uniwersytet Śląski

Data: 

30/05/2018 - 13:00

Abstrakt: 

Łamanie nierówności Leggetta-Garga oznacza wykazywanie przez układ jednego z typów korelacji nieklasycznych, które wykazują kwantowe obserwable mierzone w różnych chwilach czasu. Korelacje te są stosowane np. do testów makroskopowego realizmu, oceny „kwantowości” układu lub w protokołach w teorii informacji. Pomimo dobrze ugruntowanych wyników dotyczących korelacji w czasie dla układów zamkniętych, układy otwarte są nadal słabo zgłębionym tematem.

Dwupoziomowa optymalizacja związana z twierdzeniem Bella

Prelegent: 

Jacek Aleksander Gruca, Uniwersytet Gdański

Data: 

18/04/2018 - 13:15

Abstrakt: 

Podczas seminarium zostaną podsumowane badania nieklasycznych własności stanów kwantowych. W tym celu stosujemy metodę, która polega na połączeniu programowania liniowego z optymalizacją nieliniową. Metodę wykorzystujemy do wyznaczenia granic klasycznego opisu (lokalnego i realistycznego) popularnych rodzin wielocząstkowych stanów kwantowych.

Obszary badawcze wynikające z upowszechnienia rozwiązań programowych w zastosowaniach sieciowych.

Prelegent: 

Piotr Boryło, Katedra Telekomunikacji AGH

Data: 

09/04/2018 - 10:00

Abstrakt: 

Seminarium będzie poświęcone ciekawym obszarom badawczym związanym z procesom programawalności sieci teleinformatycznych. Sieci sterowane programowo, wirtualizacja funkcji sieciowych, jakość obsługi i jakość postrzegana przez użytkownika, chmury obliczeniowe, dynamiczne sieci optyczne i cyberbezpieczeństwo to najważniejsze aspekty. Zostaną one przedstawione z perspektywy prac badawczo rozwojowych prowadzonych prowadzonych w Katedrze Telekomunikacji AGH.

Jakość i dokładność w danych 3D

Prelegent: 

Przemysław Kowalski, IITiS PAN

Data: 

22/03/2018 - 13:00

Abstrakt: 

Referat prezentuje potrzebę analizy jakości i prawdziwości danych przestrzennych. Dane 3D (pochodzące ze skanerów przestrzennych, obrazowania medycznego) często są wykorzystywane w zastosowaniach, które wymagają wykonania pomiarów. Przykładami mogą być diagnostyka medyczna, czy badanie miejsca zdarzenia kryminalnego. Zaprezentowane zostaną także proponowane metody opisu jakości i dokładności danych 3D pozyskanych ze skanera i przetworzonych.

Koncepcja zapewniania jakości transmisji w sieciach komputerowych z wykorzystaniem metod agentowych w środowisku zdecentralizowanym

Prelegent: 

Dariusz Żelasko

Data: 

16/01/2018 - 10:00

Abstrakt: 

W ramach seminarium zaprezentowana zostanie koncepcja zapewniania jakości transmisji w sieciach komputerowych z wykorzystaniem systemu wieloagentowego. Wykorzystanie tego typu systemu pozwoli uzyskać rozwiązanie zdecentralizowane tzn. takie, w którym nie występuje centralny kontroler.

Zagadnienia związane z projektem H2020: Secure and Safe Internet of Things (SerIoT)

Prelegent: 

Mateusz Nowak, IITIS PAN

Data: 

10/01/2018 - 13:00

Abstrakt: 

1 stycznia 2018 rozpoczął się projekt europejski H2020: Secure and Safe Internet of Things (SerIoT). Projekt jest realizowany przez konsorcjum 15 partnerów. Koordynatorem naukowym projektu SerIoT jest profesor Erol Gelenbe, a IITiS jest jednostką koordynującą projekt. Prezentacja dotyczy wybranych zagadnień związanych z tym projektem.

Strony