Znajdowanie niskoenergetycznego spektrum szkieł spinowych poprzez przeszukiwanie wyczerpujące przy użyciu CUDA

Prelegent: 

Konrad Jałowiecki, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Data: 

13/11/2019 - 13:00

Przedstawiamy w jaki sposób można znaleźć niskoenergetyczne spektrum dla małych (N < 50) szkieł spinowych o dowolnej strukturze, używając nowoczesnych GPU lub podobnej heterogenicznej architektury. Prezentowany algorytm wykonuje pełny przegląd po wszystkich możliwych konfiguracjach układu, w celu wybrania l << 2N stanów o najniższej energii, wraz z odpowiadającymi im energiami. Podczas seminarium przedstawimy rezultaty testów wydajnościowych naszej implementacji omawianego algorytmu, pokażemy również jego praktyczne zastosowanie w weryfikacji działania metody MPS.