Znajdowanie niskoenergetycznego spektrum szkieł spinowych poprzez przeszukiwanie wyczerpujące przy użyciu CUDA

Prelegent: 

Konrad Jałowiecki, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Data: 

13/11/2019 - 13:00

Przedstawiamy w jaki sposób można znaleźć niskoenergetyczne spektrum dla małych (N < 50) szkieł spinowych o dowolnej strukturze, używając nowoczesnych GPU lub podobnej heterogenicznej architektury. Prezentowany algorytm wykonuje pełny przegląd po wszystkich możliwych konfiguracjach układu, w celu wybrania l << 2N stanów o najniższej energii, wraz z odpowiadającymi im energiami. Podczas seminarium przedstawimy rezultaty testów wydajnościowych naszej implementacji omawianego algorytmu, pokażemy również jego praktyczne zastosowanie w weryfikacji działania metody MPS.

Historia zmian

Data aktualizacji: 12/11/2019 - 17:22; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)

Przedstawiamy w jaki sposób można znaleźć niskoenergetyczne spektrum dla małych (N < 50) szkieł spinowych o dowolnej strukturze, używając nowoczesnych GPU lub podobnej heterogenicznej architektury. Prezentowany algorytm wykonuje pełny przegląd po wszystkich możliwych konfiguracjach układu, w celu wybrania l << 2N stanów o najniższej energii, wraz z odpowiadającymi im energiami. Podczas seminarium przedstawimy rezultaty testów wydajnościowych naszej implementacji omawianego algorytmu, pokażemy również jego praktyczne zastosowanie w weryfikacji działania metody MPS.

Data aktualizacji: 12/11/2019 - 17:21; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)

Przedstawiamy w jaki sposób można znaleźć niskoenergetyczne spektrum dla małych (N < 50) szkieł spinowych o dowolnej strukturze, używając nowoczesnych GPU lub podobnej heterogenicznej architektury. Prezentowany algorytm wykonuje pełny przegląd po wszystkich możliwych konfiguracjach układu, w celu wybrania l << 2N stanów o najniższej energii, wraz z odpowiadającymi im energiami. Podczas seminarium przedstawimy rezultaty testów wydajnościowych naszej implementacji omawianego algorytmu, pokażemy również jego praktyczne zastosowanie w weryfikacji działania metody MPS.

Data aktualizacji: 12/11/2019 - 17:20; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)

Przedstawiamy w jaki sposób można znaleźć niskoenergetyczne spektrum dla małych (N < 50) szkieł spinowych o dowolnej strukturze, używając nowoczesnych GPU lub podobnej heterogenicznej architektury. Prezentowany algorytm wykonuje pełny przegląd po wszystkich możliwych konfiguracjach układu, w celu wybrania l << 2N stanów o najniższej energii, wraz z odpowiadającymi im energiami. Podczas seminarium przedstawimy rezultaty testów wydajnościowych naszej implementacji omawianego algorytmu, pokażemy również jego praktyczne zastosowanie w weryfikacji działania metody MPS.

Data aktualizacji: 12/11/2019 - 17:19; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)

Przedstawiamy w jaki sposób można znaleźć niskoenergetyczne spektrum dla małych (N < 50) szkieł spinowych o dowolnej strukturze, używając nowoczesnych GPU lub podobnej heterogenicznej architektury. Prezentowany algorytm wykonuje pełny przegląd po wszystkich możliwych konfiguracjach układu, w celu wybrania l << 2N stanów o najniższej energii, wraz z odpowiadającymi im energiami. Podczas seminarium przedstawimy rezultaty testów wydajnościowych naszej implementacji omawianego algorytmu, pokażemy również jego praktyczne zastosowanie w weryfikacji działania metody MPS.

Data aktualizacji: 12/11/2019 - 17:18; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)

Przedstawiamy w jaki sposób można znaleźć niskoenergetyczne spektrum dla małych (N < 50) szkieł spinowych o dowolnej strukturze, używając nowoczesnych GPU lub podobnej heterogenicznej architektury. Prezentowany algorytm wykonuje pełny przegląd po wszystkich możliwych konfiguracjach układu, w celu wybrania l << 2^N stanów o najniższej energii, wraz z odpowiadającymi im energiami. Podczas seminarium przedstawimy rezultaty testów wydajnościowych naszej implementacji omawianego algorytmu, pokażemy również jego praktyczne zastosowanie w weryfikacji działania metody MPS.

Data aktualizacji: 12/11/2019 - 17:17; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)

Przedstawiamy w jaki sposób można znaleźć niskoenergetyczne spektrum dla małych (N