Seminaria

Extremal Markov chains driven by the Kendall convolution and their applications

Prelegent: 

Barbara Jasiulis-Gołdyn, Uniwersytet Wrocławski

Data: 

29/05/2019 - 13:00

Abstrakt: 

Research goals of this talk are focused on the renewal theory, some aspects of the fluctuation theory and asymptotic properties for the first order maximal autoregressive processes of the Kendall type, which are discrete time Lévy processes under the Kendall convolution. Since most of the considered processes have heavy tailed distributions, then we rely on the use of results in the theory of extreme event modeling.

Wykorzystanie problemu QUBO do symulacji dynamiki systemu kwantowego

Prelegent: 

Konrad Jałowiecki, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Data: 

10/05/2019 - 13:00

Abstrakt: 

Wprowadzamy nowatorskie podejście do symulowania dynamicznych (liniowych) systemów (kwantowych lub innych) równolegle w czasie za pomocą wyżarzaczy kwantowych. W szczególności opisujemy, w jaki sposób można znaleźć wektor stanu rozwiązania, rozwiązując specjalnie spreparowany system równań liniowych. Ponadto wykazujemy, że takie systemy mogą w rzeczywistości być skutecznie rozwiązane (do określonej precyzji) dzięki Quadratic Unconstrained Binary Optimization.

Algorytmy równoczesnego wyznaczania przepustowości kanałów oraz przepływów typu unicast oraz anycast w sieciach wielowarstwowych

Prelegent: 

Jakub Gładysz

Data: 

10/04/2019 - 13:15

Abstrakt: 

W czasie seminarium przedstawioną zostaną modele, proponowane algorytmy oraz wyniki badań dla problemu jednoczesnego wyznaczania przepustowości kanałów oraz przepływów typu unicast i anycast w wielowarstwowej sieci komputerowej opartej o technologię MPLS over DWDM.

Kwantowe sieci neuronowe do symulacji wielociałowych układów kwantowych

Prelegent: 

Bartłomiej Gardas, Uniwersytet Jagielloński

Data: 

05/04/2019 - 13:00

Abstrakt: 

Zaprezentowane zostaną eksperymentalne symulacje układów kwantowych wielu ciał przy użyciu hybrydowego algorytmu kwantowo-klasycznego. W naszym układzie funkcja falowa modelu kwantowego Isinga pola poprzecznego jest reprezentowana przez ograniczoną maszynę Boltzmanna. Ta sieć neuronowa jest następnie uczona przy użyciu wariacyjnego Monte Carlo wspomaganego przez próbnik kwantowy z falą D w celu znalezienia energii stanu podstawowego.

Hierarchiczna rekonstrukcja korelacji - między statystykami a uczeniem maszynowym

Prelegent: 

Jarosław Duda, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Jagielloński

Data: 

27/03/2019 - 13:00

Abstrakt: 

Chociaż techniki uczenia maszynowego są bardzo potężne, mają pewne słabości, takie jak iteracyjna optymalizacja z wieloma lokalnymi minimami, duża swoboda parametrów, brak ich interpretowalności i kontrola dokładności. Z drugiej strony mamy klasyczne statystyki oparte na momentach, które nie mają tych problemów, ale dostarczają tylko przybliżonego opisu. W trakcie seminarium zostanie przedstawione podejście, które łączy ich zalety: z optymalnymi współczynnikami momentu MSE, ale zaprojektowanymi w taki sposób, że możemy je bezpośrednio przekształcić w gęstość prawdopodobieństwa.

Proces nasycania spękań w warstwach malarskich

Prelegent: 

Łukasz Bratasz, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

Data: 

20/02/2019 - 12:00

Abstrakt: 

Od swego początku ludzkość podziwia dzieła sztuki, ale prawie nigdy w swojej oryginalnej formie stworzonej przez artystów. Czas nieuchronnie zmienia wszystkie obiekty fizyczne – dzieła sztuki nie są jest wyjątkiem. Patrząc na obrazy widzimy kolory, kształty i teksturę ... ale także spękania, które nadają obiektom historyczny wygląd i wzbogacają odbiór estetyczny dzieła. Konserwatorzy potrafią rozpoznać i opisać różne sieci spękań - krakelury -, ale nie ma wiedzy na temat tego, jak powstaję rożne struktury różne wzory. To istotne ograniczenie w akademickim rozumieniu dzieł sztuki jest przedmiotem realizowanego projektu CRACQUELURE.

Images Protection Based on Ateb-Transforms

Prelegent: 

Ivanna Dronyuk, Lviv Polytechnic National University

Data: 

29/01/2019 - 13:00

Abstrakt: 

A new method for constructing a digital water-marking based on the Ateb-functions is proposed. This new approach belongs to methods of protecting images based on hiding data in the frequency domain. It is a generalization the well-known method using Fourier transform. The proposed method, based on the two dimension Discrete Ateb Transform is resistant to most types of attacks. Our experiments prove its efficiency and stability.

Smart City IoT - problemy badawcze związane z zastosowaniem sieci bezprzewodowych o zasięgu miejskim

Prelegent: 

Krzysztof Grochla, IITiS PAN

Data: 

18/06/2018 - 12:15

Abstrakt: 

IITIS PAN wraz z firmą AIUT rozpoczął 1 marca 2018 realizację projektu "Dynamiczne środowisko komunikacji bezprzewodowej dla infrastruktury internetu rzeczy inteligentnych miast Smart City IoT". Projekt dotyczy budowy urządzeń i platformy zbierania danych tworzących dynamicznie zarządzalne, automatycznie konfigurowalne środowisko komunikacji bezprzewodowej urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) na potrzeby Smart City.

Strony