Seminaria

Hierarchical correlation reconstruction - between statistics and ML

Prelegent: 

dr Jarosław Duda; Institute of Computer Science and Computer Mathematics, Jagiellonian University, Cracow, Poland

Data: 

27/03/2019 - 13:00

Abstrakt: 

While machine learning techniques are very powerful, they have some weaknesses, like iterative optimization with many local minimums, large freedom of parameters, lack of their interpretability and accuracy control. From the other side we have classical statistics based on moments not having these issues, but providing only a rough description. I will talk about approach which combines their advantages: with MSE-optimal moment-like coefficients, but designed such that we can directly translate them into probability density. For multivariate case such basis of mixed

Proces nasycania spękań w warstwach malarskich

Prelegent: 

Łukasz Bratasz, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

Data: 

20/02/2019 - 12:00

Abstrakt: 

Od swego początku ludzkość podziwia dzieła sztuki, ale prawie nigdy w swojej oryginalnej formie stworzonej przez artystów. Czas nieuchronnie zmienia wszystkie obiekty fizyczne – dzieła sztuki nie są jest wyjątkiem. Patrząc na obrazy widzimy kolory, kształty i teksturę ... ale także spękania, które nadają obiektom historyczny wygląd i wzbogacają odbiór estetyczny dzieła. Konserwatorzy potrafią rozpoznać i opisać różne sieci spękań - krakelury -, ale nie ma wiedzy na temat tego, jak powstaję rożne struktury różne wzory. To istotne ograniczenie w akademickim rozumieniu dzieł sztuki jest przedmiotem realizowanego projektu CRACQUELURE.

Images Protection Based on Ateb-Transforms

Prelegent: 

Ivanna Dronyuk, Lviv Polytechnic National University

Data: 

29/01/2019 - 13:00

Abstrakt: 

A new method for constructing a digital water-marking based on the Ateb-functions is proposed. This new approach belongs to methods of protecting images based on hiding data in the frequency domain. It is a generalization the well-known method using Fourier transform. The proposed method, based on the two dimension Discrete Ateb Transform is resistant to most types of attacks. Our experiments prove its efficiency and stability.

Smart City IoT - problemy badawcze związane z zastosowaniem sieci bezprzewodowych o zasięgu miejskim

Prelegent: 

Krzysztof Grochla, IITiS PAN

Data: 

18/06/2018 - 12:15

Abstrakt: 

IITIS PAN wraz z firmą AIUT rozpoczął 1 marca 2018 realizację projektu "Dynamiczne środowisko komunikacji bezprzewodowej dla infrastruktury internetu rzeczy inteligentnych miast Smart City IoT". Projekt dotyczy budowy urządzeń i platformy zbierania danych tworzących dynamicznie zarządzalne, automatycznie konfigurowalne środowisko komunikacji bezprzewodowej urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) na potrzeby Smart City.

Kwantowe gry z nieświadomością

Prelegent: 

Piotr Frąckiewicz, Akademia Pomorska w Słupsku

Data: 

06/06/2018 - 13:15

Abstrakt: 

Pojęcie gry z nieświadomością modeluje strategiczne sytuacje, w których percepcje graczy na temat gry są ograniczone. Formalna definicja uwzględnia fakt, że gracze mogą być nieświadomi pewnych swoich strategii lub strategii swoich przeciwników. Gracze mogą również mieć ograniczoną informację o liczbie wszystkich graczy biorących udział w grze. Celem mojej prezentacji jest pokazanie zastosowania pojęcia gry z nieświadomością w kwantowej teorii gier.
 
 

Łamanie nierówności Leggetta-Garga w otwartych układach kwantowych

Prelegent: 

Marcin Łobejko, Uniwersytet Śląski

Data: 

30/05/2018 - 13:00

Abstrakt: 

Łamanie nierówności Leggetta-Garga oznacza wykazywanie przez układ jednego z typów korelacji nieklasycznych, które wykazują kwantowe obserwable mierzone w różnych chwilach czasu. Korelacje te są stosowane np. do testów makroskopowego realizmu, oceny „kwantowości” układu lub w protokołach w teorii informacji. Pomimo dobrze ugruntowanych wyników dotyczących korelacji w czasie dla układów zamkniętych, układy otwarte są nadal słabo zgłębionym tematem.

Dwupoziomowa optymalizacja związana z twierdzeniem Bella

Prelegent: 

Jacek Aleksander Gruca, Uniwersytet Gdański

Data: 

18/04/2018 - 13:15

Abstrakt: 

Podczas seminarium zostaną podsumowane badania nieklasycznych własności stanów kwantowych. W tym celu stosujemy metodę, która polega na połączeniu programowania liniowego z optymalizacją nieliniową. Metodę wykorzystujemy do wyznaczenia granic klasycznego opisu (lokalnego i realistycznego) popularnych rodzin wielocząstkowych stanów kwantowych.

Obszary badawcze wynikające z upowszechnienia rozwiązań programowych w zastosowaniach sieciowych.

Prelegent: 

Piotr Boryło, Katedra Telekomunikacji AGH

Data: 

09/04/2018 - 10:00

Abstrakt: 

Seminarium będzie poświęcone ciekawym obszarom badawczym związanym z procesom programawalności sieci teleinformatycznych. Sieci sterowane programowo, wirtualizacja funkcji sieciowych, jakość obsługi i jakość postrzegana przez użytkownika, chmury obliczeniowe, dynamiczne sieci optyczne i cyberbezpieczeństwo to najważniejsze aspekty. Zostaną one przedstawione z perspektywy prac badawczo rozwojowych prowadzonych prowadzonych w Katedrze Telekomunikacji AGH.

Strony