Seminaria

Efektywne przygotowanie danych do trenowania konwolucyjnych sieci neuronowych w zagadnieniu segmentacji obrazów

Prelegent: 

Weronika Westwańska, ING Bank Śląski

Data: 

01/06/2022 - 13:00

Abstrakt: 

Tematyka referatu dotyczy innowacyjnego podejścia w przygotowaniu danych stosowanych do trenowania konwolucyjnych sieci neuronowych w zakresie segmentacji kolorowych obrazów. Problem doboru danych trenujących oraz pozyskania ich wystarczającej ilości, niezbędnej do uzyskania modelu o jak najwyższej precyzji predykcyjnej, jest istotnym zagadnieniem w tematyce sieci neuronowych. Nieprawidłowe podejście do niego może sprawić, że nawet najlepiej przygotowana architektura sieci, nie będzie w stanie wygenerować modelu, który będzie działał z satysfakcjonującą dokładnością.

Proste metody kwantyfikowania, obserwowania i samosprawdzania splątania wielocząstkowego

Prelegent: 

Palash Pandya, Uniwersystet Gdański

Data: 

14/04/2022 - 12:00

Abstrakt: 

Gilbert zaproponował iteracyjny algorytm wyznaczania odległości między danym punktem a zbiorem wypukłym. Stosujemy algorytm Gilberta z kilkoma modyfikacjami i uproszczeniami, aby uzyskać górne ograniczenie na odległość Hilberta-Schmidta między danym stanem a zbiorem stanów separowalnych. Chociaż odległość Hilberta-Schmidta nie jest właściwą miarą splątania, to jednak może być stosowana jako bardzo dobry wskaźnik ilości splątania.

Mapa zdarzeń i wydarzeń kolejowych jako narzędzie podnoszące bezpieczeństwo transportu kolejowego

Prelegent: 

Katarzyna Gawlak, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, Politechnika Śląska

Data: 

03/03/2022 - 11:00

Abstrakt: 

Innowacyjność i poszukiwanie nowych rozwiązań jest kluczowym elementem ciągłego doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem przewoźników kolejowych. Z tego względu wspieranie posiadanych systemów rozwiązaniami informatycznymi daje szerokie i zupełnie nowe możliwości prezentacji i analizy danych gromadzonych w różnych obszarach funkcjonowania spółek kolejowych. Taka sytuacja ma miejsce między innymi w przypadku informacji dotyczących zdarzeń i wydarzeń zaistniałych na sieci kolejowej.

Znajdowanie niskoenergetycznego spektrum szkieł spinowych poprzez przeszukiwanie wyczerpujące przy użyciu CUDA

Prelegent: 

Konrad Jałowiecki, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Data: 

13/11/2019 - 13:00

Abstrakt: 

Przedstawiamy w jaki sposób można znaleźć niskoenergetyczne spektrum dla małych (N < 50) szkieł spinowych o dowolnej strukturze, używając nowoczesnych GPU lub podobnej heterogenicznej architektury. Prezentowany algorytm wykonuje pełny przegląd po wszystkich możliwych konfiguracjach układu, w celu wybrania l << 2N stanów o najniższej energii, wraz z odpowiadającymi im energiami.

Niekonwencjonalne podejście do przetwarzania informacji z wykorzystaniem Słoneczników van Gogha

Prelegent: 

Kacper Pilarczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Data: 

21/10/2019 - 13:00

Abstrakt: 

Rosnące wymagania stawiane systemom obliczeniowym katalizują prace nad niekonwencjonalnymi układami przetwarzającymi informację. Obserwuje się ciągły wzrost zainteresowania alternatywnymi – względem klasycznych rozwiązań opartych na krzemie – gałęziami  elektroniki, które mogłyby znaleźć zastosowanie w budowie biosensorów, wyświetlaczy cienkowarstwowych, pamięci molekularnych, materiałów inteligentnych, etc.

Rozwój metod uczenia maszynowego bazujących na uczeniu zespołowym, głębokim i obliczeniach ewolucyjnych oraz ich fuzji

Prelegent: 

Paweł Pławiak, Politechnika Krakowska

Data: 

10/10/2019 - 13:00

Abstrakt: 

W ostatnich dekadach możemy zauważyć wzmożone zainteresowanie różnymi technikami uczenia maszynowego, stosowanymi do rozwiązywania problemów z wszystkich dziedzin życia. Tak duża popularność jest spowodowana faktem, że metody uczenia maszynowego potrafią radzić sobie z problemami, które są trudne do rozwiązania w konwencjonalny sposób, z powodu nieznajomości reguł nimi rządzącymi. Ze względu na właściwości uczenia się i uogólniania wiedzy, metody te są w stanie rozwiązać wiele problemów. Techniki sztucznej inteligencji osiągają wysoką wydajność w różnych dziedzinach nauki.

Synergia w biolubrykacji

Prelegent: 

Piotr Bełdowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Data: 

17/09/2019 - 13:00

Abstrakt: 

Płyn stawowy obecny w naturalnych stawach składa się w ponad 70% wody, ale wykazuje niezwykłe właściwości smarujące, które są częściowo wynikiem interakcji między kwasem hialuronowym i zwykłymi fosfolipidami. W trakcie seminarium przedstawiony zostanie aktualny stan wiedzy na temat mechanizmu smarowania w chrząstce stawowej. Następnie zaprezentowane zostaną wyniki symulacji dynamiki molekularnej, eksperymentalne pomiary interakcji kwasu hialuronowego i fosfolipidów. Wyniki te omówione zostaną w odniesieniu do mechanizmu smarowania w układzie chrząstki stawowej.

Deep Learning w EEG

Prelegent: 

Krzysztof Kotowski, Politechnika Śląska

Data: 

21/08/2019 - 13:00

Abstrakt: 

Temat interfejsów mózg-komputer wrócił do świadomości publicznej kilka tygodni temu po prezentacji dokonań firmy Neuralink. Na prezentacji pod przewodnictwem Elona Muska zabrakło jednak szczegółow dotyczących analizy komputerowej sygnałów neuronalnych. W moim wystąpieniu postaram się rozwinąć ten temat bazując na badaniach i publikacjach związanych z moim przewodem doktorskim. Zaczynając od podstaw neuronauki i technik pomiaru aktywności mózgu, kończąc na obecnych trendach i aplikacjach, ze szczególnym uwzględnieniem metod uczenia głębokiego dla sygnału EEG.

Reversibility and Hierarchy in Higher Order Quantum Walks

Prelegent: 

Michael McGettrick, NUI Galway

Data: 

06/08/2019 - 13:00

Abstrakt: 

We will present in this talk some new ideas and features pertaining to Higher Order Quantum Walks (also known as Quantum Walks with memory). It is known that quantum walks play a very important role in the design of algorithms for our "soon to arrive at a store near you" quantum computers. Because of this, there is an active research community constructing various different types of quantum walks with different properties.

Analiza wybranych sieci neuronowych - GCN, VGG i BNN

Prelegent: 

Kamil Książek

Data: 

30/07/2019 - 12:00

Abstrakt: 

W czasie seminarium omówione zostaną wybrane rodzaje sztucznych sieci neuronowych: grafowe sieci konwolucyjne (Graph Convolutional Networks), sieć konwolucyjna VGG-16 oraz binarne sieci neuronowe (Binary Neural Networks). Sieci grafowe mogą być wykorzystane w uczeniu półnadzorowanym m.in. w zadaniu klasyfikacji wierzchołków w grafie. Architektura VGG-16 zostala zdefiniowana przez Visual Geometry Group. Jest to typowa sieć konwolucyjna stosowana do klasyfikacji obrazów.

Strony