Jak skutecznie przygotować i opublikować artykuł naukowy w czasopiśmie o wysokiej punktacji?

Prelegent: 

prof. dr hab. inż. Mirosław Skibniewski

Data: 

26/09/2023 - 10:00

Opis warsztatów:

Zapraszamy na warsztaty szkoleniowe dla młodych pracowników naukowych na temat efektywnych metod przygotowywania i składania artykułów do publikacji w czasopismach o wysokiej punktacji. Warsztaty poprowadzi prof. Mirosław Skibniewski. Podczas warsztatów zostaną omówione następujące zagadnienia:

· Jak wybrać najwłaściwsze (i najlepsze) pismo naukowe dla swojej publikacji?
· Jak dobierać współautorów artykułu i ustalać ich kolejność?
· Jakie są najważniejsze części składowe artykułu?
· Na co zwrócić uwagę przy redagowaniu tekstu artykułu w języku angielskim?
· Jak korzystać z usług tłumacza tekstu? Jakich tłumaczy unikać?
· Co powinno się znaleźć w tekście artykułu i w dodatkowych materiałach wysyłanych do redakcji, żeby artykuł został pozytywnie oceniony przez recenzentów?
· Jak powinna wyglądać korespondencja pomiędzy autorem artykułu i redaktorem pisma naukowego?
· Jak można przyśpieszyć proces recenzji artykułu i doprowadzić go do pomyślnego końca?

W końcowej części warsztatów ich uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji własnych tekstów odnośnie możliwości ich publikacji w czasopiśmie o wysokiej punktacji.

Warsztaty odbędą się w języku angielskim.

O prowadzącym warsztaty:
Profesor Mirosław Skibniewski, absolwent Politechniki Warszawskiej i uniwersytetu Carnegie-Mellon, jest autorem/współautorem kilku monografii książkowych i ponad 400-tu prac naukowych publikowanych w czasopismach amerykańskich i międzynarodowych. Laureat wielu nagród naukowych w USA, stypendysta fundacji Fulbrighta i Humboldta. Jest doktorem honoris causa oraz członkiem kilku akademii w Polsce i za granicą. Wypromował ok. 40-tu doktorów nauk w USA, w Chinach, w Hongkongu, na Tajwanie, w Korei Płd. i we Francji. Przez prawie 30 lat pełni funkcję redaktora naczelnego pisma Automation in Construction wydawanego przez koncern Elsevier i wycenianego przez listę czasopism punktowanych MEiN na 200 punktów. Czasopismo to posiadało najwyższy (za rok 2021) współczynnik Impact Factor w dyscyplinie Engineering-Civil w bazie Web of Science. Prof. Skibniewski jest także wieloletnim recenzentem, członkiem kolegiów redakcyjnych lub współredaktorem ponad dwudziestu innych międzynarodowych czasopism naukowych, w tym współredaktorem naczelnym pisma Frontiers of Engineering Management wydawanego przez koncern Springer.

Historia zmian

Data aktualizacji: 08/09/2023 - 10:26; autor zmian: Przemysław Głomb (przemg@iitis.pl)

Opis warsztatów:

Zapraszamy na warsztaty szkoleniowe dla młodych pracowników naukowych na temat efektywnych metod przygotowywania i składania artykułów do publikacji w czasopismach o wysokiej punktacji. Warsztaty poprowadzi prof. Mirosław Skibniewski. Podczas warsztatów zostaną omówione następujące zagadnienia:

· Jak wybrać najwłaściwsze (i najlepsze) pismo naukowe dla swojej publikacji?
· Jak dobierać współautorów artykułu i ustalać ich kolejność?
· Jakie są najważniejsze części składowe artykułu?
· Na co zwrócić uwagę przy redagowaniu tekstu artykułu w języku angielskim?
· Jak korzystać z usług tłumacza tekstu? Jakich tłumaczy unikać?
· Co powinno się znaleźć w tekście artykułu i w dodatkowych materiałach wysyłanych do redakcji, żeby artykuł został pozytywnie oceniony przez recenzentów?
· Jak powinna wyglądać korespondencja pomiędzy autorem artykułu i redaktorem pisma naukowego?
· Jak można przyśpieszyć proces recenzji artykułu i doprowadzić go do pomyślnego końca?

W końcowej części warsztatów ich uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji własnych tekstów odnośnie możliwości ich publikacji w czasopiśmie o wysokiej punktacji.

Warsztaty odbędą się w języku angielskim.

O prowadzącym warsztaty:
Profesor Mirosław Skibniewski, absolwent Politechniki Warszawskiej i uniwersytetu Carnegie-Mellon, jest autorem/współautorem kilku monografii książkowych i ponad 400-tu prac naukowych publikowanych w czasopismach amerykańskich i międzynarodowych. Laureat wielu nagród naukowych w USA, stypendysta fundacji Fulbrighta i Humboldta. Jest doktorem honoris causa oraz członkiem kilku akademii w Polsce i za granicą. Wypromował ok. 40-tu doktorów nauk w USA, w Chinach, w Hongkongu, na Tajwanie, w Korei Płd. i we Francji. Przez prawie 30 lat pełni funkcję redaktora naczelnego pisma Automation in Construction wydawanego przez koncern Elsevier i wycenianego przez listę czasopism punktowanych MEiN na 200 punktów. Czasopismo to posiadało najwyższy (za rok 2021) współczynnik Impact Factor w dyscyplinie Engineering-Civil w bazie Web of Science. Prof. Skibniewski jest także wieloletnim recenzentem, członkiem kolegiów redakcyjnych lub współredaktorem ponad dwudziestu innych międzynarodowych czasopism naukowych, w tym współredaktorem naczelnym pisma Frontiers of Engineering Management wydawanego przez koncern Springer.

Data aktualizacji: 08/09/2023 - 10:26; autor zmian: Przemysław Głomb (przemg@iitis.pl)

Opis warsztatów:
Zapraszamy na warsztaty szkoleniowe dla młodych pracowników naukowych na temat efektywnych metod przygotowywania i składania artykułów do publikacji w czasopismach o wysokiej punktacji. Warsztaty poprowadzi prof. Mirosław Skibniewski. Podczas warsztatów zostaną omówione następujące zagadnienia:

· Jak wybrać najwłaściwsze (i najlepsze) pismo naukowe dla swojej publikacji?
· Jak dobierać współautorów artykułu i ustalać ich kolejność?
· Jakie są najważniejsze części składowe artykułu?
· Na co zwrócić uwagę przy redagowaniu tekstu artykułu w języku angielskim?
· Jak korzystać z usług tłumacza tekstu? Jakich tłumaczy unikać?
· Co powinno się znaleźć w tekście artykułu i w dodatkowych materiałach wysyłanych do redakcji, żeby artykuł został pozytywnie oceniony przez recenzentów?
· Jak powinna wyglądać korespondencja pomiędzy autorem artykułu i redaktorem pisma naukowego?
· Jak można przyśpieszyć proces recenzji artykułu i doprowadzić go do pomyślnego końca?

W końcowej części warsztatów ich uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji własnych tekstów odnośnie możliwości ich publikacji w czasopiśmie o wysokiej punktacji.

Warsztaty odbędą się w języku angielskim.

O prowadzącym warsztaty:
Profesor Mirosław Skibniewski, absolwent Politechniki Warszawskiej i uniwersytetu Carnegie-Mellon, jest autorem/współautorem kilku monografii książkowych i ponad 400-tu prac naukowych publikowanych w czasopismach amerykańskich i międzynarodowych. Laureat wielu nagród naukowych w USA, stypendysta fundacji Fulbrighta i Humboldta. Jest doktorem honoris causa oraz członkiem kilku akademii w Polsce i za granicą. Wypromował ok. 40-tu doktorów nauk w USA, w Chinach, w Hongkongu, na Tajwanie, w Korei Płd. i we Francji. Przez prawie 30 lat pełni funkcję redaktora naczelnego pisma Automation in Construction wydawanego przez koncern Elsevier i wycenianego przez listę czasopism punktowanych MEiN na 200 punktów. Czasopismo to posiadało najwyższy (za rok 2021) współczynnik Impact Factor w dyscyplinie Engineering-Civil w bazie Web of Science. Prof. Skibniewski jest także wieloletnim recenzentem, członkiem kolegiów redakcyjnych lub współredaktorem ponad dwudziestu innych międzynarodowych czasopism naukowych, w tym współredaktorem naczelnym pisma Frontiers of Engineering Management wydawanego przez koncern Springer.

Data aktualizacji: 08/09/2023 - 10:26; autor zmian: Przemysław Głomb (przemg@iitis.pl)

Opis warsztatów:
Zapraszamy na warsztaty szkoleniowe dla młodych pracowników naukowych na temat efektywnych metod przygotowywania i składania artykułów do publikacji w czasopismach o wysokiej punktacji. Warsztaty poprowadzi prof. Mirosław Skibniewski. Podczas warsztatów zostaną omówione następujące zagadnienia:

· Jak wybrać najwłaściwsze (i najlepsze) pismo naukowe dla swojej publikacji?
· Jak dobierać współautorów artykułu i ustalać ich kolejność?
· Jakie są najważniejsze części składowe artykułu?
· Na co zwrócić uwagę przy redagowaniu tekstu artykułu w języku angielskim?
· Jak korzystać z usług tłumacza tekstu? Jakich tłumaczy unikać?
· Co powinno się znaleźć w tekście artykułu i w dodatkowych materiałach wysyłanych do redakcji, żeby artykuł został pozytywnie oceniony przez recenzentów?
· Jak powinna wyglądać korespondencja pomiędzy autorem artykułu i redaktorem pisma naukowego?
· Jak można przyśpieszyć proces recenzji artykułu i doprowadzić go do pomyślnego końca?

W końcowej części warsztatów ich uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji własnych tekstów odnośnie możliwości ich publikacji w czasopiśmie o wysokiej punktacji.

Warsztaty odbędą się w języku angielskim.

O prowadzącym warsztaty:
Profesor Mirosław Skibniewski, absolwent Politechniki Warszawskiej i uniwersytetu Carnegie-Mellon, jest autorem/współautorem kilku monografii książkowych i ponad 400-tu prac naukowych publikowanych w czasopismach amerykańskich i międzynarodowych. Laureat wielu nagród naukowych w USA, stypendysta fundacji Fulbrighta i Humboldta. Jest doktorem honoris causa oraz członkiem kilku akademii w Polsce i za granicą. Wypromował ok. 40-tu doktorów nauk w USA, w Chinach, w Hongkongu, na Tajwanie, w Korei Płd. i we Francji. Przez prawie 30 lat pełni funkcję redaktora naczelnego pisma Automation in Construction wydawanego przez koncern Elsevier i wycenianego przez listę czasopism punktowanych MEiN na 200 punktów. Czasopismo to posiadało najwyższy (za rok 2021) współczynnik Impact Factor w dyscyplinie Engineering-Civil w bazie Web of Science. Prof. Skibniewski jest także wieloletnim recenzentem, członkiem kolegiów redakcyjnych lub współredaktorem ponad dwudziestu innych międzynarodowych czasopism naukowych, w tym współredaktorem naczelnym pisma Frontiers of Engineering Management wydawanego przez koncern Springer.

Data aktualizacji: 08/09/2023 - 10:18; autor zmian: Przemysław Głomb (przemg@iitis.pl)
Opis warsztatów: Zapraszamy na warsztaty szkoleniowe dla młodych pracowników naukowych na temat efektywnych metod przygotowywania i składania artykułów do publikacji w czasopismach o wysokiej punktacji. Warsztaty poprowadzi prof. Mirosław Skibniewski. Podczas warsztatów zostaną omówione następujące zagadnienia: · Jak wybrać najwłaściwsze (i najlepsze) pismo naukowe dla swojej publikacji? · Jak dobierać współautorów artykułu i ustalać ich kolejność? · Jakie są najważniejsze części składowe artykułu? · Na co zwrócić uwagę przy redagowaniu tekstu artykułu w języku angielskim? · Jak korzystać z usług tłumacza tekstu? Jakich tłumaczy unikać? · Co powinno się znaleźć w tekście artykułu i w dodatkowych materiałach wysyłanych do redakcji, żeby artykuł został pozytywnie oceniony przez recenzentów? · Jak powinna wyglądać korespondencja pomiędzy autorem artykułu i redaktorem pisma naukowego? · Jak można przyśpieszyć proces recenzji artykułu i doprowadzić go do pomyślnego końca? W końcowej części warsztatów ich uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji własnych tekstów odnośnie możliwości ich publikacji w czasopiśmie o wysokiej punktacji. Warsztaty odbędą się w języku angielskim. O prowadzącym warsztaty: Profesor Mirosław Skibniewski, absolwent Politechniki Warszawskiej i uniwersytetu Carnegie-Mellon, jest autorem/współautorem kilku monografii książkowych i ponad 400-tu prac naukowych publikowanych w czasopismach amerykańskich i międzynarodowych. Laureat wielu nagród naukowych w USA, stypendysta fundacji Fulbrighta i Humboldta. Jest doktorem honoris causa oraz członkiem kilku akademii w Polsce i za granicą. Wypromował ok. 40-tu doktorów nauk w USA, w Chinach, w Hongkongu, na Tajwanie, w Korei Płd. i we Francji. Przez prawie 30 lat pełni funkcję redaktora naczelnego pisma Automation in Construction wydawanego przez koncern Elsevier i wycenianego przez listę czasopism punktowanych MEiN na 200 punktów. Czasopismo to posiadało najwyższy (za rok 2021) współczynnik Impact Factor w dyscyplinie Engineering-Civil w bazie Web of Science. Prof. Skibniewski jest także wieloletnim recenzentem, członkiem kolegiów redakcyjnych lub współredaktorem ponad dwudziestu innych międzynarodowych czasopism naukowych, w tym współredaktorem naczelnym pisma Frontiers of Engineering Management wydawanego przez koncern Springer.
Data aktualizacji: 08/09/2023 - 10:18; autor zmian: Przemysław Głomb (przemg@iitis.pl)
Opis warsztatów: Zapraszamy na warsztaty szkoleniowe dla młodych pracowników naukowych na temat efektywnych metod przygotowywania i składania artykułów do publikacji w czasopismach o wysokiej punktacji. Warsztaty poprowadzi prof. Mirosław Skibniewski. Podczas warsztatów zostaną omówione następujące zagadnienia: · Jak wybrać najwłaściwsze (i najlepsze) pismo naukowe dla swojej publikacji? · Jak dobierać współautorów artykułu i ustalać ich kolejność? · Jakie są najważniejsze części składowe artykułu? · Na co zwrócić uwagę przy redagowaniu tekstu artykułu w języku angielskim? · Jak korzystać z usług tłumacza tekstu? Jakich tłumaczy unikać? · Co powinno się znaleźć w tekście artykułu i w dodatkowych materiałach wysyłanych do redakcji, żeby artykuł został pozytywnie oceniony przez recenzentów? · Jak powinna wyglądać korespondencja pomiędzy autorem artykułu i redaktorem pisma naukowego? · Jak można przyśpieszyć proces recenzji artykułu i doprowadzić go do pomyślnego końca? W końcowej części warsztatów ich uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji własnych tekstów odnośnie możliwości ich publikacji w czasopiśmie o wysokiej punktacji. Warsztaty odbędą się w języku angielskim. O prowadzącym warsztaty: Profesor Mirosław Skibniewski, absolwent Politechniki Warszawskiej i uniwersytetu Carnegie-Mellon, jest autorem/współautorem kilku monografii książkowych i ponad 400-tu prac naukowych publikowanych w czasopismach amerykańskich i międzynarodowych. Laureat wielu nagród naukowych w USA, stypendysta fundacji Fulbrighta i Humboldta. Jest doktorem honoris causa oraz członkiem kilku akademii w Polsce i za granicą. Wypromował ok. 40-tu doktorów nauk w USA, w Chinach, w Hongkongu, na Tajwanie, w Korei Płd. i we Francji. Przez prawie 30 lat pełni funkcję redaktora naczelnego pisma Automation in Construction wydawanego przez koncern Elsevier i wycenianego przez listę czasopism punktowanych MEiN na 200 punktów. Czasopismo to posiadało najwyższy (za rok 2021) współczynnik Impact Factor w dyscyplinie Engineering-Civil w bazie Web of Science. Prof. Skibniewski jest także wieloletnim recenzentem, członkiem kolegiów redakcyjnych lub współredaktorem ponad dwudziestu innych międzynarodowych czasopism naukowych, w tym współredaktorem naczelnym pisma Frontiers of Engineering Management wydawanego przez koncern Springer.