Seminaria

Modelowanie obrazów cytologicznych z wykorzystaniem procesów punktowych

Prelegent: 

Marek Kowal, Uniwerystet Zielonogórski, Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Data: 

08/11/2017 - 13:15

Abstrakt: 

Automatyczna analiza preparatów cytologicznych jest dużym wyzwaniem ze względu na złożoność obserwowanych struktur komórkowych. Klasyczne metody segmentacji takie jak progowanie, aktywne kontury czy metoda wododziałów są efektywne tylko w przypadku, gdy w preparacie można łatwo wyizolować pojedyncze jądra komórkowe. Niestety w przypadku materiału cytologicznego ten wymóg jest bardzo rzadko spełniony.

Neuropoznawcze podstawy sztucznej inteligencji

Prelegent: 

Andrzej Wodecki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Data: 

18/10/2017 - 12:00

Abstrakt: 

Od kilku lat obserwujemy rozkwit sztucznej inteligencji, zarówno w obszarze metod, jak i przeróżnych zastosowań. Jest to możliwe w dużej mierze dzięki coraz łatwiejszej dostępności niezbędnych narzędzi (oprogramowanie, infrastruktura), wiedzy oraz rosnącemu zainteresowaniu przemysłu coraz chętniej inwestującemu w takie rozwiązania.
 

Przełącznik kwantowy dla qubitu: poziom splątania

Prelegent: 

Marek Sawerwain, Uniwersytet Zielonogórski

Data: 

27/09/2017 - 13:15

Abstrakt: 

Splątanie kwantowe to jedno z ważniejszych pojęć informatyki kwantowej, które stanowi cechę charakterystyczną informacji kwantowej oraz stanowi podstawy element dla niektórych algorytmów bądź protokołów. W tej prezentacji analizujemy poziom splątania w przełączniku kwantowym w trakcie jego pracy. Poziom splątania w przypadku poprawnej pracy przełącznika można odnieść do przypadku, gdy pojawiają się zakłócenia.

Komisyjne zasady oceny: teoria i eksperymenty

Prelegent: 

Piotr Faliszewski, Akademia Górniczo-Hutnicza

Data: 

27/04/2017 - 13:15

Abstrakt: 

W ramach referatu przedstawię kilka zagadnień związanych z wyborem grupy osób (tzw. komitetu). Problem wyboru komitetu ma liczne zastosowania, od np. zagadnienia tworzenia tzw. krótkiej listy, przez wybór produktów do umieszczenia na stronie internetowej sklepu, po wybór parlamentu (a w mniejszej skali, np. wybór elektorów na uczelni). Przedstawię wyniki symulacji szeregu systemów wyborczych oraz omówię kwestie złożoności obliczeniowej oraz własności aksjomatycznych.

Sieci tensorowe na przykładzie toric code

Prelegent: 

Anna Francuz, Uniwersytet Jagielloński

Data: 

05/04/2017 - 13:15

Abstrakt: 

W trakcie referatu wprowadzę formalizm sieci tensorowych i przedstawię ich adekwatność do opisu stanów podstawowych układów wielu ciał. Następnie wprowadzę najprostszy model posiadający uporządkowanie topologiczne przedstawiony przez Alexei Kitaev'a, znany pod nazwą toric code. Na jego przykładzie skonstruuję dwywymiarową sieć tensorową PEPS (Projected Entangled Pair States) opisującą stan podstawowy modelu i przedstawię cel mojego projektu, tj. zbadanie statystyki wzbudzeń anionowych.

Zagnieżdżone pętle na współczesnych architekturach procesorów

Prelegent: 

Beata Bylina i Jarosław Bylina, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Data: 

30/11/2016 - 12:00

Abstrakt: 

Zagnieżdżone pętle pojawiają się bardzo często w problemach numerycznych. Celem niniejszej prezentacji jest pokazanie różnych strategii zrównoleglania takich pętli na nowoczesnych architekturach -- jak Intel Xeon oraz Intel Xeon Phi. Wykorzystujemy zarówno równoległość i wektorowość, żeby przyśpieszyć zagnieżdzone pętle. Możliwe jest skrócenie czasu wykonania przy użyciu odpowiednich strategii i odpowiedniego szeregowania zadań.

Metody lokalnej rekonfiguracji sieci komórkowych

Prelegent: 

Mariusz Słabicki, IITiS PAN

Data: 

15/11/2016 - 11:00

Abstrakt: 

Celem badań w pracy pt. "Metody lokalnej rekonfiguracji sieci komórkowych" było opracowanie nowej metody zmiany konfiguracji stacji bazowych w sieci komórkowej LTE. Główną zaletą opisywanej metody jest ograniczenie liczby rekonfigurowanych stacji bazowych w porównaniu z metodą całkowitej rekonfiguracji, co może stanowić zysk dla operatora telekomunikacyjnego. W pracy wykorzystane zostały modele analityczne oraz metody metaheurystyczne do rozwiązania problemu doboru mocy nadawania stacji bazowych.

Entropy/IP - Uncovering Structure in IPv6 Addresses

Prelegent: 

Paweł Foremski, IITiS PAN

Data: 

09/11/2016 - 12:00

Abstrakt: 

Seminarium poświęcone będzie prezentacji systemu Entropy/IP, który pozwala na odkrywanie i wizualizację struktur adresacyjnych w sieciach IPv6 na podstawie zaobserwowanych zbiorów aktywnych adresów. System jest w pełni zautomatyzowany, opiera się na metodach teorii informacji, prawdopodobieństwa i uczenia maszynowego. Zostaną także zaprezentowane wyniki praktyczne, pokazujące np. możliwość skanowania sieci IPv6 na podstawie modeli probabilistycznych.

Strony