Nowe kierunki analizy sygnałów bioelektrycznych mięśniówki gładkiej układu rozrodczego

Prelegent: 

Małgorzata Domino, SGGW w Warszawie, Centrum Badań Biomedycznych

Data: 

30/01/2019 - 12:00

Sygnałem bioelektrycznym nazywamy sygnał elektryczny, który powstaje w tkankach organizmów żywych. W szczególności interesujący jest sygnał generowany w złożonym układzie czynnościowym mięśniówki gładkiej i opisywany przy pomocy zapisu elektromiograficznego (EMG). Elektromiogram odzwierciedla aktywność bioelektryczną mięśniówki gładkiej układu rozrodczego w postaci zapisu aktywności bioelektrycznej poprzedzającej każdą aktywność skurczową. Jednocześnie nie każda aktywność EMG wyzwala aktywność skurczową. Aktywność skurczowa mięśniówki gładkiej jajowodu i macicy jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania układu rozrodczego u ludzi i zwierząt. W zdrowej, nieciężarnej macicy występuje specyficzny wzór aktywności skurczowej, podlegający regulacji hormonalnej w cyklu jajnikowym. Zmiany aktywności skurczowej są również silnie powiązane z przebiegiem procesu zapłodnienia, utrzymaniem ciąży oraz porodem. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w retrospektywnych badaniach populacji zwraca uwagę na rosnące problemy z procesem zapłodnienia oraz długoterminowe tendencje do wzrostu śmierci zarodkowej, zwłaszcza w krajach wysokorozwiniętych. Jednocześnie przedwczesny poród jest uznawany za drugą, najważniejszą przyczynę śmierci dzieci w wieku do 5 lat. Z tego względu ogromną wagę przykłada się do badań czynnościowych aktywności układu rozrodczego ludzi, dla której modelem w badaniach inwazyjnych jest układ rozrodczy zwierząt, a w szczególności świni. Podczas seminarium przedstawiona zostanie charakterystyka sygnału EMG uzyskanego z układu rozrodczego świń oraz zaproponowane zostaną kluczowe zadania stawiane przed nowymi kierunkami analizy sygnałów bioelektrycznych.

Praca przygotowana we współpracy z prof. dr. hab. Zdzisławem Gajewskim.

Historia zmian

Data aktualizacji: 29/01/2019 - 14:02; autor zmian: ()

Sygnałem bioelektrycznym nazywamy sygnał elektryczny, który powstaje w tkankach organizmów żywych. W szczególności interesujący jest sygnał generowany w złożonym układzie czynnościowym mięśniówki gładkiej i opisywany przy pomocy zapisu elektromiograficznego (EMG). Elektromiogram odzwierciedla aktywność bioelektryczną mięśniówki gładkiej układu rozrodczego w postaci zapisu aktywności bioelektrycznej poprzedzającej każdą aktywność skurczową. Jednocześnie nie każda aktywność EMG wyzwala aktywność skurczową. Aktywność skurczowa mięśniówki gładkiej jajowodu i macicy jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania układu rozrodczego u ludzi i zwierząt. W zdrowej, nieciężarnej macicy występuje specyficzny wzór aktywności skurczowej, podlegający regulacji hormonalnej w cyklu jajnikowym. Zmiany aktywności skurczowej są również silnie powiązane z przebiegiem procesu zapłodnienia, utrzymaniem ciąży oraz porodem. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w retrospektywnych badaniach populacji zwraca uwagę na rosnące problemy z procesem zapłodnienia oraz długoterminowe tendencje do wzrostu śmierci zarodkowej, zwłaszcza w krajach wysokorozwiniętych. Jednocześnie przedwczesny poród jest uznawany za drugą, najważniejszą przyczynę śmierci dzieci w wieku do 5 lat. Z tego względu ogromną wagę przykłada się do badań czynnościowych aktywności układu rozrodczego ludzi, dla której modelem w badaniach inwazyjnych jest układ rozrodczy zwierząt, a w szczególności świni. Podczas seminarium przedstawiona zostanie charakterystyka sygnału EMG uzyskanego z układu rozrodczego świń oraz zaproponowane zostaną kluczowe zadania stawiane przed nowymi kierunkami analizy sygnałów bioelektrycznych.

Praca przygotowana we współpracy z prof. dr. hab. Zdzisławem Gajewskim.

Data aktualizacji: 21/01/2019 - 10:34; autor zmian: ()

Sygnałem bioelektrycznym nazywamy sygnał elektryczny, który powstaje w tkankach organizmów żywych. W szczególności interesujący jest sygnał generowany w złożonym układzie czynnościowym mięśniówki gładkiej i opisywany przy pomocy zapisu elektromiograficznego (EMG). Elektromiogram odzwierciedla aktywność bioelektryczną mięśniówki gładkiej układu rozrodczego w postaci zapisu aktywności bioelektrycznej poprzedzającej każdą aktywność skurczową. Jednocześnie nie każda aktywność EMG wyzwala aktywność skurczową. Aktywność skurczowa mięśniówki gładkiej jajowodu i macicy jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania układu rozrodczego u ludzi i zwierząt. W zdrowej, nieciężarnej macicy występuje specyficzny wzór aktywności skurczowej, podlegający regulacji hormonalnej w cyklu jajnikowym. Zmiany aktywności skurczowej są również silnie powiązane z przebiegiem procesu zapłodnienia, utrzymaniem ciąży oraz porodem. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w retrospektywnych badaniach populacji zwraca uwagę na rosnące problemy z procesem zapłodnienia oraz długoterminowe tendencje do wzrostu śmierci zarodkowej, zwłaszcza w krajach wysokorozwiniętych. Jednocześnie przedwczesny poród jest uznawany za drugą, najważniejszą przyczynę śmierci dzieci w wieku do 5 lat. Z tego względu ogromną wagę przykłada się do badań czynnościowych aktywności układu rozrodczego ludzi, dla której modelem w badaniach inwazyjnych jest układ rozrodczy zwierząt, a w szczególności świni. Podczas seminarium przedstawiona zostanie charakterystyka sygnału EMG uzyskanego z układu rozrodczego świń oraz zaproponowane zostaną kluczowe zadania stawiane przed nowymi kierunkami analizy sygnałów bioelektrycznych.

Praca przygotowana we współpracy z prof. dr. hab. Zdzisławem Gajewskim.

Data aktualizacji: 21/01/2019 - 10:32; autor zmian: ()

W środę 30 stycznie 2019 zapraszamy na seminarium poświęcone analizie sygnałów bioelektrycznych mięśniówki gładkiej układu rozrodczego.

Sygnałem bioelektrycznym nazywamy sygnał elektryczny, który powstaje w tkankach organizmów żywych. W szczególności interesujący jest sygnał generowany w złożonym układzie czynnościowym mięśniówki gładkiej i opisywany przy pomocy zapisu elektromiograficznego (EMG). Elektromiogram odzwierciedla aktywność bioelektryczną mięśniówki gładkiej układu rozrodczego w postaci zapisu aktywności bioelektrycznej poprzedzającej każdą aktywność skurczową. Jednocześnie nie każda aktywność EMG wyzwala aktywność skurczową. Aktywność skurczowa mięśniówki gładkiej jajowodu i macicy jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania układu rozrodczego u ludzi i zwierząt. W zdrowej, nieciężarnej macicy występuje specyficzny wzór aktywności skurczowej, podlegający regulacji hormonalnej w cyklu jajnikowym. Zmiany aktywności skurczowej są również silnie powiązane z przebiegiem procesu zapłodnienia, utrzymaniem ciąży oraz porodem. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w retrospektywnych badaniach populacji zwraca uwagę na rosnące problemy z procesem zapłodnienia oraz długoterminowe tendencje do wzrostu śmierci zarodkowej, zwłaszcza w krajach wysokorozwiniętych. Jednocześnie przedwczesny poród jest uznawany za drugą, najważniejszą przyczynę śmierci dzieci w wieku do 5 lat. Z tego względu ogromną wagę przykłada się do badań czynnościowych aktywności układu rozrodczego ludzi, dla której modelem w badaniach inwazyjnych jest układ rozrodczy zwierząt, a w szczególności świni. Podczas seminarium przedstawiona zostanie charakterystyka sygnału EMG uzyskanego z układu rozrodczego świń oraz zaproponowane zostaną kluczowe zadania stawiane przed nowymi kierunkami analizy sygnałów bioelektrycznych.

Praca przygotowana we współpracy z prof. dr. hab. Zdzisławem Gajewskim.

Data aktualizacji: 21/01/2019 - 10:22; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)

Sygnałem bioelektrycznym nazywamy sygnał elektryczny, który powstaje w tkankach organizmów żywych. W szczególności interesujący jest sygnał generowany w złożonym układzie czynnościowym mięśniówki gładkiej i opisywany przy pomocy zapisu elektromiograficznego (EMG). Elektromiogram odzwierciedla aktywność bioelektryczną mięśniówki gładkiej układu rozrodczego w postaci zapisu aktywności bioelektrycznej poprzedzającej każdą aktywność skurczową. Jednocześnie nie każda aktywność EMG wyzwala aktywność skurczową. Aktywność skurczowa mięśniówki gładkiej jajowodu i macicy jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania układu rozrodczego u ludzi i zwierząt. W zdrowej, nieciężarnej macicy występuje specyficzny wzór aktywności skurczowej, podlegający regulacji hormonalnej w cyklu jajnikowym. Zmiany aktywności skurczowej są również silnie powiązane z przebiegiem procesu zapłodnienia, utrzymaniem ciąży oraz porodem. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w retrospektywnych badaniach populacji zwraca uwagę na rosnące problemy z procesem zapłodnienia oraz długoterminowe tendencje do wzrostu śmierci zarodkowej, zwłaszcza w krajach wysokorozwiniętych. Jednocześnie przedwczesny poród jest uznawany za drugą, najważniejszą przyczynę śmierci dzieci w wieku do 5 lat. Z tego względu ogromną wagę przykłada się do badań czynnościowych aktywności układu rozrodczego ludzi, dla której modelem w badaniach inwazyjnych jest układ rozrodczy zwierząt, a w szczególności świni. Podczas seminarium przedstawiona zostanie charakterystyka sygnału EMG uzyskanego z układu rozrodczego świń oraz zaproponowane zostaną kluczowe zadania stawiane przed nowymi kierunkami analizy sygnałów bioelektrycznych.

Praca przygotowana we współpracy z prof. dr. hab. Zdzisławem Gajewskim.

Data aktualizacji: 11/01/2019 - 11:01; autor zmian: ()

Sygnałem bioelektrycznym nazywamy sygnał elektryczny, który powstaje w tkankach organizmów żywych. W szczególności interesujący jest sygnał generowany w złożonym układzie czynnościowym mięśniówki gładkiej i opisywany przy pomocy zapisu elektromiograficznego (EMG). Elektromiogram odzwierciedla aktywność bioelektryczną mięśniówki gładkiej układu rozrodczego w postaci zapisu aktywności bioelektrycznej poprzedzającej każdą aktywność skurczową. Jednocześnie nie każda aktywność EMG wyzwala aktywność skurczową. Aktywność skurczowa mięśniówki gładkiej jajowodu i macicy jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania układu rozrodczego u ludzi i zwierząt. W zdrowej, nieciężarnej macicy występuje specyficzny wzór aktywności skurczowej, podlegający regulacji hormonalnej w cyklu jajnikowym. Zmiany aktywności skurczowej są również silnie powiązane z przebiegiem procesu zapłodnienia, utrzymaniem ciąży oraz porodem. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w retrospektywnych badaniach populacji zwraca uwagę na rosnące problemy z procesem zapłodnienia oraz długoterminowe tendencje do wzrostu śmierci zarodkowej, zwłaszcza w krajach wysokorozwiniętych. Jednocześnie przedwczesny poród jest uznawany za drugą, najważniejszą przyczynę śmierci dzieci w wieku do 5 lat. Z tego względu ogromną wagę przykłada się do badań czynnościowych aktywności układu rozrodczego ludzi, dla której modelem w badaniach inwazyjnych jest układ rozrodczy zwierząt, a w szczególności świni. Podczas seminarium przedstawiona zostanie charakterystyka sygnału EMG uzyskanego z układu rozrodczego świń oraz zaproponowane zostaną kluczowe zadania stawiane przed nowymi kierunkami analizy sygnałów bioelektrycznych.

Praca przygotowana we współpracy z prof. dr. hab. Zdzisławem Gajewskim.

Data aktualizacji: 11/01/2019 - 11:01; autor zmian: ()

Sygnałem bioelektrycznym nazywamy sygnał elektryczny, który powstaje w tkankach organizmów żywych. W szczególności interesujący jest sygnał generowany w złożonym układzie czynnościowym mięśniówki gładkiej i opisywany przy pomocy zapisu elektromiograficznego (EMG). Elektromiogram odzwierciedla aktywność bioelektryczną mięśniówki gładkiej układu rozrodczego w postaci zapisu aktywności bioelektrycznej poprzedzającej każdą aktywność skurczową. Jednocześnie nie każda aktywność EMG wyzwala aktywność skurczową. Aktywność skurczowa mięśniówki gładkiej jajowodu i macicy jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania układu rozrodczego u ludzi i zwierząt. W zdrowej, nieciężarnej macicy występuje specyficzny wzór aktywności skurczowej, podlegający regulacji hormonalnej w cyklu jajnikowym. Zmiany aktywności skurczowej są również silnie powiązane z przebiegiem procesu zapłodnienia, utrzymaniem ciąży oraz porodem. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w retrospektywnych badaniach populacji zwraca uwagę na rosnące problemy z procesem zapłodnienia oraz długoterminowe tendencje do wzrostu śmierci zarodkowej, zwłaszcza w krajach wysokorozwiniętych. Jednocześnie przedwczesny poród jest uznawany za drugą, najważniejszą przyczynę śmierci dzieci w wieku do 5 lat. Z tego względu ogromną wagę przykłada się do badań czynnościowych aktywności układu rozrodczego ludzi, dla której modelem w badaniach inwazyjnych jest układ rozrodczy zwierząt, a w szczególności świni. Podczas seminarium przedstawiona zostanie charakterystyka sygnału EMG uzyskanego z układu rozrodczego świń oraz zaproponowane zostaną kluczowe zadania stawiane przed nowymi kierunkami analizy sygnałów bioelektrycznych.

Praca przygotowana we współpracy z prof. dr. hab. Zdzisławem Gajewskim

Data aktualizacji: 11/01/2019 - 11:00; autor zmian: ()

Sygnałem bioelektrycznym nazywamy sygnał elektryczny, który powstaje w tkankach organizmów żywych. W szczególności interesujący jest sygnał generowany w złożonym układzie czynnościowym mięśniówki gładkiej i opisywany przy pomocy zapisu elektromiograficznego (EMG). Elektromiogram odzwierciedla aktywność bioelektryczną mięśniówki gładkiej układu rozrodczego w postaci zapisu aktywności bioelektrycznej poprzedzającej każdą aktywność skurczową. Jednocześnie nie każda aktywność EMG wyzwala aktywność skurczową. Aktywność skurczowa mięśniówki gładkiej jajowodu i macicy jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania układu rozrodczego u ludzi i zwierząt. W zdrowej, nieciężarnej macicy występuje specyficzny wzór aktywności skurczowej, podlegający regulacji hormonalnej w cyklu jajnikowym. Zmiany aktywności skurczowej są również silnie powiązane z przebiegiem procesu zapłodnienia, utrzymaniem ciąży oraz porodem. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w retrospektywnych badaniach populacji zwraca uwagę na rosnące problemy z procesem zapłodnienia oraz długoterminowe tendencje do wzrostu śmierci zarodkowej, zwłaszcza w krajach wysokorozwiniętych. Jednocześnie przedwczesny poród jest uznawany za drugą, najważniejszą przyczynę śmierci dzieci w wieku do 5 lat. Z tego względu ogromną wagę przykłada się do badań czynnościowych aktywności układu rozrodczego ludzi, dla której modelem w badaniach inwazyjnych jest układ rozrodczy zwierząt, a w szczególności świni. Podczas seminarium przedstawiona zostanie charakterystyka sygnału EMG uzyskanego z układu rozrodczego świń oraz zaproponowane zostaną kluczowe zadania stawiane przed nowymi kierunkami analizy sygnałów bioelektrycznych.

Praca przygotowana we współpracy z prof. dr. hab. Zdzisławem Gajewskim