Algorytmy równoczesnego wyznaczania przepustowości kanałów oraz przepływów typu unicast oraz anycast w sieciach wielowarstwowych

Prelegent: 

Jakub Gładysz

Data: 

10/04/2019 - 13:15

W czasie seminarium przedstawioną zostaną modele, proponowane algorytmy oraz wyniki badań dla problemu jednoczesnego wyznaczania przepustowości kanałów oraz przepływów typu unicast i anycast w wielowarstwowej sieci komputerowej opartej o technologię MPLS over DWDM. W celu polepszenia pewnych parametrów działania sieci zostaną rozważone takie problemy jak minimalizacja całkowitego średniego opóźnienia pakietów, zapewnienie przeżywalności sieci z uwagi na awarię pojedynczego łącza lub węzła, minimalizacja zużycia energii w urządzeniach pośredniczących oraz minimalizacja kosztu funkcjonowania całej sieci.

Zdjęcia z seminarium: 
Jakub Gładysz - Algorytmy równoczesnego wyznaczania przepustowości kanałów oraz przepływów typu unicast oraz anycast w sieciach wielowarstwowych