Mapa zdarzeń i wydarzeń kolejowych jako narzędzie podnoszące bezpieczeństwo transportu kolejowego

Prelegent: 

Katarzyna Gawlak, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, Politechnika Śląska

Data: 

03/03/2022 - 11:00

Innowacyjność i poszukiwanie nowych rozwiązań jest kluczowym elementem ciągłego doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem przewoźników kolejowych. Z tego względu wspieranie posiadanych systemów rozwiązaniami informatycznymi daje szerokie i zupełnie nowe możliwości prezentacji i analizy danych gromadzonych w różnych obszarach funkcjonowania spółek kolejowych. Taka sytuacja ma miejsce między innymi w przypadku informacji dotyczących zdarzeń i wydarzeń zaistniałych na sieci kolejowej. Graficzne przedstawienie danych, które dotychczas przechowywane były głównie w formie tabelarycznej, tworzy zupełnie nowy potencjał do ich dalszej analizy i wykorzystania. Mapa zdarzeń i wydarzeń kolejowych powinna być stopniowo implementowana do różnych procesów w ramach systemów zarządzania bezpieczeństwem, w szczególności w aspektach związanych ze szkoleniem i bieżącym informowaniem pracowników o miejscach newralgicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa czy wymianą informacji z podmiotami zewnętrznymi.

Problematyka zdarzeń i wydarzeń kolejowych daje szerokie możliwości związane z analizą danych, zarówno w odniesieniu do poszczególnych przewoźników kolejowych, jak i wszystkich podmiotów rynku kolejowego eksploatujących polską sieć kolejową. W tym zakresie szczegółowym badaniom powinny zostać poddane podstawowe dane o zdarzeniach tj. m.in. lokalizacja, czas, warunki atmosferyczne, bezpośrednie przyczyny zdarzenia, jak i szczegółowe kwestie związane z wpływem czynnika ludzkiego na występowanie sytuacji niebezpiecznych czy warunkami lokalnymi miejsca zdarzenia. Prowadzenie badań naukowych w przedmiotowym zakresie powinno w przyszłości znaleźć swoje odzwierciedlenie w możliwości predykcji miejsc wystąpienia zdarzeń i wydarzeń kolejowych, ich potencjalnych skutków, czynników mających na nie największy wpływ, a w konsekwencji zmiany podejścia do procesu szkoleniowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych czy budowania świadomości społeczeństwa w zakresie wzajemnego oddziaływania różnych systemów transportowych.

Ze względu na dużą liczbę gromadzonych, szczegółowych danych na temat zdarzeń kolejowych zaistniałych na sieci kolejowej PKP PLK S.A., których w latach 2013-2021 zarejestrowano ponad 13 500, z uwagi na ich powtarzalny charakter, a także zamknięty system transportu kolejowego ograniczający się do skończonej liczby linii kolejowych o różnym natężeniu ruchu, przejazdów kolejowo-drogowych, przystanków i dworców itp. możliwe jest opracowanie modelu predykcyjnego, w tym z wykorzystaniem uczenia maszynowego, którego wdrożenie może realnie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa transportu kolejowego, pozwolić na zapobieganie występowaniu zdarzeń kolejowych oraz ograniczanie ich skutków.

Historia zmian

Data aktualizacji: 15/02/2022 - 13:44; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)

Innowacyjność i poszukiwanie nowych rozwiązań jest kluczowym elementem ciągłego doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem przewoźników kolejowych. Z tego względu wspieranie posiadanych systemów rozwiązaniami informatycznymi daje szerokie i zupełnie nowe możliwości prezentacji i analizy danych gromadzonych w różnych obszarach funkcjonowania spółek kolejowych. Taka sytuacja ma miejsce między innymi w przypadku informacji dotyczących zdarzeń i wydarzeń zaistniałych na sieci kolejowej. Graficzne przedstawienie danych, które dotychczas przechowywane były głównie w formie tabelarycznej, tworzy zupełnie nowy potencjał do ich dalszej analizy i wykorzystania. Mapa zdarzeń i wydarzeń kolejowych powinna być stopniowo implementowana do różnych procesów w ramach systemów zarządzania bezpieczeństwem, w szczególności w aspektach związanych ze szkoleniem i bieżącym informowaniem pracowników o miejscach newralgicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa czy wymianą informacji z podmiotami zewnętrznymi.

Problematyka zdarzeń i wydarzeń kolejowych daje szerokie możliwości związane z analizą danych, zarówno w odniesieniu do poszczególnych przewoźników kolejowych, jak i wszystkich podmiotów rynku kolejowego eksploatujących polską sieć kolejową. W tym zakresie szczegółowym badaniom powinny zostać poddane podstawowe dane o zdarzeniach tj. m.in. lokalizacja, czas, warunki atmosferyczne, bezpośrednie przyczyny zdarzenia, jak i szczegółowe kwestie związane z wpływem czynnika ludzkiego na występowanie sytuacji niebezpiecznych czy warunkami lokalnymi miejsca zdarzenia. Prowadzenie badań naukowych w przedmiotowym zakresie powinno w przyszłości znaleźć swoje odzwierciedlenie w możliwości predykcji miejsc wystąpienia zdarzeń i wydarzeń kolejowych, ich potencjalnych skutków, czynników mających na nie największy wpływ, a w konsekwencji zmiany podejścia do procesu szkoleniowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych czy budowania świadomości społeczeństwa w zakresie wzajemnego oddziaływania różnych systemów transportowych.

Ze względu na dużą liczbę gromadzonych, szczegółowych danych na temat zdarzeń kolejowych zaistniałych na sieci kolejowej PKP PLK S.A., których w latach 2013-2021 zarejestrowano ponad 13 500, z uwagi na ich powtarzalny charakter, a także zamknięty system transportu kolejowego ograniczający się do skończonej liczby linii kolejowych o różnym natężeniu ruchu, przejazdów kolejowo-drogowych, przystanków i dworców itp. możliwe jest opracowanie modelu predykcyjnego, w tym z wykorzystaniem uczenia maszynowego, którego wdrożenie może realnie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa transportu kolejowego, pozwolić na zapobieganie występowaniu zdarzeń kolejowych oraz ograniczanie ich skutków.

Data aktualizacji: 15/02/2022 - 13:42; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)

Innowacyjność i poszukiwanie nowych rozwiązań jest kluczowym elementem ciągłego doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem przewoźników kolejowych. Z tego względu wspieranie posiadanych systemów rozwiązaniami informatycznymi daje szerokie i zupełnie nowe możliwości prezentacji i analizy danych gromadzonych w różnych obszarach funkcjonowania spółek kolejowych. Taka sytuacja ma miejsce między innymi w przypadku informacji dotyczących zdarzeń i wydarzeń zaistniałych na sieci kolejowej. Graficzne przedstawienie danych, które dotychczas przechowywane były głównie w formie tabelarycznej, tworzy zupełnie nowy potencjał do ich dalszej analizy i wykorzystania. Mapa zdarzeń i wydarzeń kolejowych powinna być stopniowo implementowana do różnych procesów w ramach systemów zarządzania bezpieczeństwem, w szczególności w aspektach związanych ze szkoleniem i bieżącym informowaniem pracowników o miejscach newralgicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa czy wymianą informacji z podmiotami zewnętrznymi.

Problematyka zdarzeń i wydarzeń kolejowych daje szerokie możliwości związane z analizą danych, zarówno w odniesieniu do poszczególnych przewoźników kolejowych, jak i wszystkich podmiotów rynku kolejowego eksploatujących polską sieć kolejową. W tym zakresie szczegółowym badaniom powinny zostać poddane podstawowe dane o zdarzeniach tj. m.in. lokalizacja, czas, warunki atmosferyczne, bezpośrednie przyczyny zdarzenia, jak i szczegółowe kwestie związane z wpływem czynnika ludzkiego na występowanie sytuacji niebezpiecznych czy warunkami lokalnymi miejsca zdarzenia. Prowadzenie badań naukowych w przedmiotowym zakresie powinno w przyszłości znaleźć swoje odzwierciedlenie w możliwości predykcji miejsc wystąpienia zdarzeń i wydarzeń kolejowych, ich potencjalnych skutków, czynników mających na nie największy wpływ, a w konsekwencji zmiany podejścia do procesu szkoleniowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych czy budowania świadomości społeczeństwa w zakresie wzajemnego oddziaływania różnych systemów transportowych.

Ze względu na dużą liczbę gromadzonych, szczegółowych danych na temat zdarzeń kolejowych zaistniałych na sieci kolejowej PKP PLK S.A., których w latach 2013-2021 zarejestrowano ponad 13 500, z uwagi na ich powtarzalny charakter, a także zamknięty system transportu kolejowego ograniczający się do skończonej liczby linii kolejowych o różnym natężeniu ruchu, przejazdów kolejowo-drogowych, przystanków i dworców itp. możliwe jest opracowanie modelu predykcyjnego, w tym z wykorzystaniem uczenia maszynowego, którego wdrożenie może realnie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa transportu kolejowego, pozwolić na zapobieganie występowaniu zdarzeń kolejowych oraz ograniczanie ich skutków.

Data aktualizacji: 15/02/2022 - 13:41; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)

Innowacyjność i poszukiwanie nowych rozwiązań jest kluczowym elementem ciągłego doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem przewoźników kolejowych. Z tego względu wspieranie posiadanych systemów rozwiązaniami informatycznymi daje szerokie i zupełnie nowe możliwości prezentacji i analizy danych gromadzonych w różnych obszarach funkcjonowania spółek kolejowych. Taka sytuacja ma miejsce między innymi w przypadku informacji dotyczących zdarzeń i wydarzeń zaistniałych na sieci kolejowej. Graficzne przedstawienie danych, które dotychczas przechowywane były głównie w formie tabelarycznej, tworzy zupełnie nowy potencjał do ich dalszej analizy i wykorzystania. Mapa zdarzeń i wydarzeń kolejowych powinna być stopniowo implementowana do różnych procesów w ramach systemów zarządzania bezpieczeństwem, w szczególności w aspektach związanych ze szkoleniem i bieżącym informowaniem pracowników o miejscach newralgicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa czy wymianą informacji z podmiotami zewnętrznymi.

Problematyka zdarzeń i wydarzeń kolejowych daje szerokie możliwości związane z analizą danych, zarówno w odniesieniu do poszczególnych przewoźników kolejowych, jak i wszystkich podmiotów rynku kolejowego eksploatujących polską sieć kolejową. W tym zakresie szczegółowym badaniom powinny zostać poddane podstawowe dane o zdarzeniach tj. m.in. lokalizacja, czas, warunki atmosferyczne, bezpośrednie przyczyny zdarzenia, jak i szczegółowe kwestie związane z wpływem czynnika ludzkiego na występowanie sytuacji niebezpiecznych czy warunkami lokalnymi miejsca zdarzenia. Prowadzenie badań naukowych w przedmiotowym zakresie powinno w przyszłości znaleźć swoje odzwierciedlenie w możliwości predykcji miejsc wystąpienia zdarzeń i wydarzeń kolejowych, ich potencjalnych skutków, czynników mających na nie największy wpływ, a w konsekwencji zmiany podejścia do procesu szkoleniowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych czy budowania świadomości społeczeństwa w zakresie wzajemnego oddziaływania różnych systemów transportowych.

Ze względu na dużą liczbę gromadzonych, szczegółowych danych na temat zdarzeń kolejowych zaistniałych na sieci kolejowej PKP PLK S.A., których w latach 2013-2021 zarejestrowano ponad 13 500, z uwagi na ich powtarzalny charakter, a także zamknięty system transportu kolejowego ograniczający się do skończonej liczby linii kolejowych o różnym natężeniu ruchu, przejazdów kolejowo-drogowych, przystanków i dworców itp. możliwe jest opracowanie modelu predykcyjnego, w tym z wykorzystaniem uczenia maszynowego, którego wdrożenie może realnie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa transportu kolejowego, pozwolić na zapobieganie występowaniu zdarzeń kolejowych oraz ograniczanie ich skutków.

Data aktualizacji: 15/02/2022 - 13:40; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)

Innowacyjność i poszukiwanie nowych rozwiązań jest kluczowym elementem ciągłego doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem przewoźników kolejowych. Z tego względu wspieranie posiadanych systemów rozwiązaniami informatycznymi daje szerokie i zupełnie nowe możliwości prezentacji i analizy danych gromadzonych w różnych obszarach funkcjonowania spółek kolejowych. Taka sytuacja ma miejsce między innymi w przypadku informacji dotyczących zdarzeń i wydarzeń zaistniałych na sieci kolejowej. Graficzne przedstawienie danych, które dotychczas przechowywane były głównie w formie tabelarycznej, tworzy zupełnie nowy potencjał do ich dalszej analizy i wykorzystania. Mapa zdarzeń i wydarzeń kolejowych powinna być stopniowo implementowana do różnych procesów w ramach systemów zarządzania bezpieczeństwem, w szczególności w aspektach związanych ze szkoleniem i bieżącym informowaniem pracowników o miejscach newralgicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa czy wymianą informacji z podmiotami zewnętrznymi.

Problematyka zdarzeń i wydarzeń kolejowych daje szerokie możliwości związane z analizą danych, zarówno w odniesieniu do poszczególnych przewoźników kolejowych, jak i wszystkich podmiotów rynku kolejowego eksploatujących polską sieć kolejową. W tym zakresie szczegółowym badaniom powinny zostać poddane podstawowe dane o zdarzeniach tj. m.in. lokalizacja, czas, warunki atmosferyczne, bezpośrednie przyczyny zdarzenia, jak i szczegółowe kwestie związane z wpływem czynnika ludzkiego na występowanie sytuacji niebezpiecznych czy warunkami lokalnymi miejsca zdarzenia. Prowadzenie badań naukowych w przedmiotowym zakresie powinno w przyszłości znaleźć swoje odzwierciedlenie w możliwości predykcji miejsc wystąpienia zdarzeń i wydarzeń kolejowych, ich potencjalnych skutków, czynników mających na nie największy wpływ, a w konsekwencji zmiany podejścia do procesu szkoleniowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych czy budowania świadomości społeczeństwa w zakresie wzajemnego oddziaływania różnych systemów transportowych.

Ze względu na dużą liczbę gromadzonych, szczegółowych danych na temat zdarzeń kolejowych zaistniałych na sieci kolejowej PKP PLK S.A., których w latach 2013-2021 zarejestrowano ponad 13 500, z uwagi na ich powtarzalny charakter, a także zamknięty system transportu kolejowego ograniczający się do skończonej liczby linii kolejowych o różnym natężeniu ruchu, przejazdów kolejowo-drogowych, przystanków i dworców itp. możliwe jest opracowanie modelu predykcyjnego, w tym z wykorzystaniem uczenia maszynowego, którego wdrożenie może realnie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa transportu kolejowego, pozwolić na zapobieganie występowaniu zdarzeń kolejowych oraz ograniczanie ich skutków.