Niekonwencjonalne podejście do przetwarzania informacji z wykorzystaniem Słoneczników van Gogha

Prelegent: 

Kacper Pilarczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Data: 

21/10/2019 - 13:00

Rosnące wymagania stawiane systemom obliczeniowym katalizują prace nad niekonwencjonalnymi układami przetwarzającymi informację. Obserwuje się ciągły wzrost zainteresowania alternatywnymi – względem klasycznych rozwiązań opartych na krzemie – gałęziami  elektroniki, które mogłyby znaleźć zastosowanie w budowie biosensorów, wyświetlaczy cienkowarstwowych, pamięci molekularnych, materiałów inteligentnych, etc. Jednocześnie, rozważa się – w wybranych kontekstach – wykorzystanie nowych paradygmatów obliczeniowych, odejście od logiki dwuwartościowej na rzecz logik wielowartościowych (w tym także logiki rozmytej) oraz inżynierii neuromorficznej. Użycie półprzewodników szerokopasmowych – kojarzonych na ogół z fotowoltaiką lub fotokatalizą, a także stosowanych jako składniki farb (np. żółcień chromowa) – oraz nanokompozytów je zawierających, pozwala na realizację wymienionych koncepcji. W referacie przedstawię przykłady wykorzystania nowych materiałów (lub materiałów dobrze znanych, lecz w nowym kontekście) oraz niekonwencjonalnych paradygmatów w układach przetwarzających inforamcję.

Historia zmian

Data aktualizacji: 17/10/2019 - 13:48; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)

Rosnące wymagania stawiane systemom obliczeniowym katalizują prace nad niekonwencjonalnymi układami przetwarzającymi informację. Obserwuje się ciągły wzrost zainteresowania alternatywnymi – względem klasycznych rozwiązań opartych na krzemie – gałęziami  elektroniki, które mogłyby znaleźć zastosowanie w budowie biosensorów, wyświetlaczy cienkowarstwowych, pamięci molekularnych, materiałów inteligentnych, etc. Jednocześnie, rozważa się – w wybranych kontekstach – wykorzystanie nowych paradygmatów obliczeniowych, odejście od logiki dwuwartościowej na rzecz logik wielowartościowych (w tym także logiki rozmytej) oraz inżynierii neuromorficznej. Użycie półprzewodników szerokopasmowych – kojarzonych na ogół z fotowoltaiką lub fotokatalizą, a także stosowanych jako składniki farb (np. żółcień chromowa) – oraz nanokompozytów je zawierających, pozwala na realizację wymienionych koncepcji. W referacie przedstawię przykłady wykorzystania nowych materiałów (lub materiałów dobrze znanych, lecz w nowym kontekście) oraz niekonwencjonalnych paradygmatów w układach przetwarzających inforamcję.

Data aktualizacji: 17/10/2019 - 13:48; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)

Rosnące wymagania stawiane systemom obliczeniowym katalizują prace nad niekonwencjonalnymi układami przetwarzającymi informację. Obserwuje się ciągły wzrost zainteresowania alternatywnymi – względem klasycznych rozwiązań opartych na krzemie – gałęziami  elektroniki, które mogłyby znaleźć zastosowanie w budowie biosensorów, wyświetlaczy cienkowarstwowych, pamięci molekularnych, materiałów inteligentnych, etc. Jednocześnie, rozważa się – w wybranych kontekstach – wykorzystanie nowych paradygmatów obliczeniowych, odejście od logiki dwuwartościowej na rzecz logik wielowartościowych (w tym także logiki rozmytej) oraz inżynierii neuromorficznej. Użycie półprzewodników szerokopasmowych – kojarzonych na ogół z fotowoltaiką lub fotokatalizą, a także stosowanych jako składniki farb (np. żółcień chromowa) – oraz nanokompozytów je zawierających, pozwala na realizację wymienionych koncepcji. W referacie przedstawię przykłady wykorzystania nowych materiałów (lub materiałów dobrze znanych, lecz w nowym kontekście) oraz niekonwencjonalnych paradygmatów w układach przetwarzających inforamcję.

Data aktualizacji: 17/10/2019 - 13:35; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)

Rosnące wymagania stawiane systemom obliczeniowym katalizują prace nad niekonwencjonalnymi układami przetwarzającymi informację. Obserwuje się ciągły wzrost zainteresowania alternatywnymi – względem klasycznych rozwiązań opartych na krzemie – gałęziami  elektroniki, które mogłyby znaleźć zastosowanie w budowie biosensorów, wyświetlaczy cienkowarstwowych, pamięci molekularnych, materiałów inteligentnych, etc. Jednocześnie, rozważa się – w wybranych kontekstach – wykorzystanie nowych paradygmatów obliczeniowych, odejście od logiki dwuwartościowej na rzecz logik wielowartościowych (w tym także logiki rozmytej) oraz inżynierii neuromorficznej. Użycie półprzewodników szerokopasmowych – kojarzonych na ogół z fotowoltaiką lub fotokatalizą, a także stosowanych jako składniki farb (np. żółcień chromowa) – oraz nanokompozytów je zawierających, pozwala na realizację wymienionych koncepcji. W referacie przedstawię przykłady wykorzystania nowych materiałów (lub materiałów dobrze znanych, lecz w nowym kontekście) oraz niekonwencjonalnych paradygmatów w układach przetwarzających inforamcję.