Zespół Komputerowych Systemów Wizyjnych

Zespół Komputerowych Systemów Wizyjnych istnieje od 1987 roku i zajmuje się ilościową analizą obrazów dwu- i trójwymiarowych. Współzałożycielem i wieloletnim kierownikiem zespołu był dr inż. Ryszard Winiarczyk. Obecnie pracami Zespołu Komputerowych Systemów Wizyjnych kieruje dr inż. Krzysztof Skabek.

Kierownik: 

Członkowie zespołu: 

2018

2017

2016

Tomaka A A, Tarnawski M, Pojda D.  2016.  Multimodal Image Registration for Mandible Motion Tracking. Information Technologies in Medicine: 5th International Conference, ITIB 2016 Kamień Śląski, Poland, June 20 - 22, 2016 Proceedings, Volume 1. :179–191.
Skabek K, Tomaka A A.  2016.  Modification of the ICP Algorithm for Detection of the Occlusal Area of Dental Arches. Information Technologies in Medicine: 5th International Conference, ITIB 2016 Kamień Śląski, Poland, June 20 - 22, 2016 Proceedings, Volume 1. :97–106.
Luchowski L, Tomaka A A, Skabek K, Tarnawski M, Kowalski P.  2016.  Forming an Occlusal Splint to Support the Therapy of Bruxism. Information Technologies in Medicine: 5th International Conference, ITIB 2016 Kamień Śląski, Poland, June 20 - 22, 2016 Proceedings, Volume 2. :267–273.

2015

2014

Kowalski P, Pojda D.  2014.  Visualization of heterogenic images of 3D scene. Man-Machine Interacions 3. :291–297.
Luchowski L.  2014.  Mathematical description of movement vs practical interpretations or why some apparently pertinent questions have no meaningful answers. Lecture Notes of the ICB Seminar Novel Methodology of Both Diagnosis and Therapy of Bruxism. :29–33.
Kowalski P.  2014.  Realistic modeling of facial expressions using volume morphing. Theoretical and Applied Informatics. 26:139–150.
Tarnawski M., Tomaka A A.  2014.  Acquisition of mandible movement with a 3D scanner. Novel Methodology of Both Diagnosis and Therapy of Bruxism. :63–67.

2013

Skabek K, Łapczyński D..  2013.  Reconstruction of head surface model from single scan. Proceeding of the 8th International Conference on computer Recognition Systems CORES 2013. :469–478.
Luchowski L, Kowalski P.  2013.  Using RANSAC for 3D point cloud segmentation. Theoretical and Applied Informatics. 25:105–117.

2012

2011

Sochan A, Głomb P, Skabek K, Romaszewski M, Opozda S.  2011.  Virtual Museum as an Example of 3D Content Distribution in the Architecture of a Future Internet. Computer Networks 2011. Communications in Computer and Information Science 160.. :459–464.
Skabek K, Pojda D.  2011.  Optimization of Mesh Representation for Progressive Transmission. Theoretical and Applied Informatics. 23:263–275.

2010

Skabek K, Francki M., Winiarczyk R.  2010.  Implementation of the View-Dependent Progressive Meshes for Virtual Museum. Conference on Human System Interaction, HIS’2010, Rzeszów.
Tomaka A A, Luchowski L.  2010.  Purpose of cephalometric computations in craniofacial surgery. Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences. 58:403–407.

2009

Tomaka A A, Pisulska-Otremba A..  2009.  Computer Vision Support for the Orthodontic Diagnosis. International Conference on Man-Machine Interactions in Memoriam Adam Mrózek.
Tomaka A A, Luchowski L, Skabek K.  2009.  From museum exhibits to 3D models. Man-Machine Interactions. :477–486.

2008

Kowalski P, Skabek K.  2008.  Porównanie technik digitalizacji obiektów przestrzennych dla potrzeb wirtualnego muzeum. Zastosowanie Internetu w społeczeństwie informacyjnym. :117–132.

2007

Luchowski L.  2007.  Stability of feature points defined by approximating quadric surfaces. Computer Recognition Systems: Proceedings of 5th International Conference on Computer Recognition Systems CORES'07.
Tomaka A A, Tarnawski M., Luchowski L, Liśniewska-Machorowska B..  2007.  Digital dental models and 3D patient photographs registration for orthodontic documentation and diagnostic purposes. Computer Recognition Systems: Proceedings of 5th International Conference on Computer Recognition Systems CORES'07.
Skabek K, Tomaka A A.  2007.  Automatic Mering of 3D atribute meshes.. Computer Recognition Systems 2, seria: Advances in Soft Computing 45, Part I. :645–652.

2006

Tomaka A A, Luchowski L.  2006.  The application of 3D Computer Vision In Orthodontics. Annual Report Polish Academy of Sciences. :58-59.
Pojda D, Ober J.  2006.  Model of the oculomotoric system for diagnosis of Squint. Proceedings of the XI International Conference Mecical Informatics & Technology MIT 2006. :193–198.

2005

Tomaka A A, Kowalski P.  2005.  Using active models for finding landmarks. Journal of Medical Informatics & Technologies. 9:225–232.
Tomaka A A, Luchowski L, Skabek K, Tarnawski M..  2005.  3D head surface scanning techniques for orthodontics.. Journal of Medical Informatics & Technologies. 9:123–130.
Kowalski P, Tomaka A A, Liśniewska-Machorowska B..  2005.  Landmarks Identification Using Active Appearance Model. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 17:235–249.

2004

Kowalski P, Skabek K.  2004.  Pozyskiwanie informacji o scenie 3D z zastosowaniem aktywnego stereowidzenia. Polska Akademia Nauk Działalność Naukowa wybrane zagadnienia. :81–84.
Skabek K, Kowalski P.  2004.  Interacyjna metoda integracji sceny przestrzennej z wykorzystaniem grafów struktury. Materiały konferencyjne VIII Krajowa Konferencja Robotyki. :157–158.
Kowalski P.  2004.  Wybór punktu widokowego w systemach aktywnej wizji komputerowej. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 16:203–242.
Pojda D, Ober J.  2004.  Model of the oculomotoric system for diagnosis of Squint. International Workshop on Biometric Technologies: Special Forum on Modeling and Simulation.

2003

Prusakowski J., Winiarczyk R, Skabek K.  2003.  Komputerowa reprezentacja oraz prezentacja i graficzna edycja krzywoliniowych obiektów 3d. IV Krajowa Konferencja MSK`03 – Metody i systemy komputerowe. :833–838.
Pojda D, Ober J.  2003.  Multilayer model of the oculomothoric system for computer based diagnosis of squint. VIII International Conference Medical Informatics & Technologies - MIT'2003.

2002

Augustyn A., Kowalski P, Luchowski L, Pojda D, Skabek K.  2002.  System for toolmark analysis in forensic laboratory. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14:3–16.
Kowalski P, Skabek K.  2002.  Indoor navigation and recognition using stereovision. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND GRAPHICS. :450–456.
Skabek K, Kowalski P.  2002.  Algorithm for fusion of 3D scene by subgraph isomorphism with procrustes analysis. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND GRAPHICS. :657–665.
Kowalski P, Luchowski L.  2002.  The active stereovision head: hardware and low-level software. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14:219–233.
Luchowski L.  2002.  Viewpoint selection while exploring a compact polyhedral scene. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14:297–305.
Luchowski L.  2002.  Viewpoint selection while exploring a compact polyhedral scene. International Conference on Computer Vision and Graphics.

2001

2000

Kowalski P.  2000.  Oprogramowanie dla sterowania aktywną głowicą stereowizyjną. Zeszyty Naukowe Pol. Śl., seria: Informatyka. 38:49–65.
Kowalski P.  2000.  Zastosowanie systemu OBER2 dla objektywizacji badań pola widzenia. Journal of Medical Informatics and Technologies, vol 5. :B1–69–74.
Pojda D.  2000.  Zastosowanie systemu OBER2 w diagnostyce zeza. Journal of Medical Informatics and Technologies vol 5.

1999

Kowalski P.  1999.  Narzędzia programowe dla aktywnej głowicy stereowizyjnej. II Krajowa Konferencja ,,Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim”. :521–524.
Pojda D, Kowalski P.  1999.  Programowe platformy dla zagadnień wizji komputerowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka. 37:57–81.
Luchowski L, Kowalski P, Tomaka A A, Philipp M, Pojda D, Skabek K.  1999.  Mobile Stereovision Strategies. II Krajowa Konferencja ,,Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim”. :531–536.
Winiarczyk R, Kowalski P, Kędziera J.  1999.  Wydajność mechanizmów komunikacji systemu QNX. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka. 37:83–104.
Skabek K, Tomaka A A.  1999.  Software Tool for Microscope Image Comparison (SOMIC). Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej.
Tomaka A A, Mrózek A.  1999.  Komputerowe metody oceny deformacji twarzo-czaszki na podstawie sekwencji teleradiogramów. II Krajowa Konferencja ,,Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim. :109–114.

1998

Pojda D, Kowalski P.  1998.  Kryteria pasowania punktów charaktery-stycznych w stereowizji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka. 35:209–223.
Luchowski L, Philipp M.  1998.  Data Types and Operations for Striated Toolmark Identification. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 10:45–56.
Philipp M, Tomaka A A.  1998.  Displacement and rotation estimation by cluster matching. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej.

1997

Tomaka A A, Ihnatowicz J..  1997.  Model procesu tworzenia obrazu rentgenowskiego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej.

1995

1993

Skabek K, Prusakowski J., Winiarczyk R.  1993.  Komputerowa reprezentacja oraz prezentacja i graficzna edycja krzywoliniowych obiektów 3d. Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim.