Publikacje

Eksport 36 wyników :
Filters: Autor is Przemysław Kowalski  [Clear All Filters]
2016
Luchowski L, Tomaka A A, Skabek K, Tarnawski M, Kowalski P.  2016.  Forming an Occlusal Splint to Support the Therapy of Bruxism. Information Technologies in Medicine: 5th International Conference, ITIB 2016 Kamień Śląski, Poland, June 20 - 22, 2016 Proceedings, Volume 2. :267–273.
2013
Luchowski L, Kowalski P.  2013.  Using RANSAC for 3D point cloud segmentation. Theoretical and Applied Informatics. 25:105–117.
2008
Kowalski P, Skabek K.  2008.  Porównanie technik digitalizacji obiektów przestrzennych dla potrzeb wirtualnego muzeum. Zastosowanie Internetu w społeczeństwie informacyjnym. :117–132.
2002
Kowalski P, Luchowski L.  2002.  The active stereovision head: hardware and low-level software. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14:219–233.
Skabek K, Kowalski P.  2002.  Algorithm for fusion of 3D scene by subgraph isomorphism with procrustes analysis. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND GRAPHICS. :657–665.
Winiarczyk R, Kowalski P, Matuszek M..  2002.  Algorytm nawigacji aktywnej głowicy stereowidzącej. Studia Informatica. 23:55–69.
Kowalski P, Skabek K.  2002.  Indoor navigation and recognition using stereovision. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND GRAPHICS. :450–456.
Augustyn A., Kowalski P, Luchowski L, Pojda D, Skabek K.  2002.  System for toolmark analysis in forensic laboratory. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14:3–16.

Strony