Publikacje

Found 37 results
Filters: Autor is Przemysław Kowalski  [Clear All Filters]
2020
Luchowski L, Tomaka A A, Pojda D, Tarnawski M, Skabek K, Kowalski P.  2020.  Skanery3D - trójwymiarowe obrazowanie powierzchni. Inżynieria Biomedyczna - podstawy i zastosowania; Tom 8 - Obrazowanie Biomedyczne.
2016
Luchowski L, Tomaka A A, Skabek K, Tarnawski M, Kowalski P.  2016.  Forming an Occlusal Splint to Support the Therapy of Bruxism. Information Technologies in Medicine: 5th International Conference, ITIB 2016 Kamień Śląski, Poland, June 20 - 22, 2016 Proceedings, Volume 2. :267–273.
2014
Pojda D, Kowalski P.  2014.  Assumptions for a software tool to support the diagnosis of the stomatognathic system: data gathering, visualizing compund models and their motion. Novel Methodology of Both diagnosis and Therapy of Bruxism. :51–56.
Kowalski P.  2014.  Realistic modeling of facial expressions using volume morphing. Theoretical and Applied Informatics. 26:139–150.
Kowalski P, Pojda D.  2014.  Visualization of heterogenic images of 3D scene. Man-Machine Interacions 3. :291–297.
2013
Luchowski L, Kowalski P.  2013.  Using RANSAC for 3D point cloud segmentation. Theoretical and Applied Informatics. 25:105–117.
2011
Kowalski P.  2011.  On the Effectiveness of Various Techniques of Searching in 3D Mesh Objects in Database. Theoretical and Applied Informatics. 23:245–261.
2009
Skabek K, Kowalski P.  2009.  Building the Models of Cultural Heritage Objects Using Multiple 3D Scanners. Theoretical and Applied Informatics. 21:115–129.
Domańska J, Głomb P, Kowalski P, Nowak S.  2009.  Internet – Technical Development and Appplications. Advances in Intelligent and Soft Computing. 64
2008
Kowalski P, Skabek K.  2008.  Porównanie technik digitalizacji obiektów przestrzennych dla potrzeb wirtualnego muzeum. Zastosowanie Internetu w społeczeństwie informacyjnym. :117–132.
2004
Skabek K, Kowalski P.  2004.  Interacyjna metoda integracji sceny przestrzennej z wykorzystaniem grafów struktury. Materiały konferencyjne VIII Krajowa Konferencja Robotyki. :157–158.
Kowalski P, Skabek K.  2004.  Pozyskiwanie informacji o scenie 3D z zastosowaniem aktywnego stereowidzenia. Polska Akademia Nauk Działalność Naukowa wybrane zagadnienia. :81–84.
Kowalski P.  2004.  Współczesne problemy sieci komputerowych Zastosowanie i bezpieczeństwo.
Kowalski P.  2004.  Wybór punktu widokowego w systemach aktywnej wizji komputerowej. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 16:203–242.
Kowalski P, Skabek K.  2004.  Zastosowanie brzegowej reprezentacji przebadanej przestrzeni dla wyboru kolejnego punktu widokowego. Mat. konferencyjne VIII Krajowa Konferencja Robotyki. :171–172.
2002
Kowalski P, Luchowski L.  2002.  The active stereovision head: hardware and low-level software. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14:219–233.
Skabek K, Kowalski P.  2002.  Algorithm for fusion of 3D scene by subgraph isomorphism with procrustes analysis. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND GRAPHICS. :657–665.
Winiarczyk R, Kowalski P, Matuszek M..  2002.  Algorytm nawigacji aktywnej głowicy stereowidzącej. Studia Informatica. 23:55–69.
Kowalski P, Skabek K.  2002.  Indoor navigation and recognition using stereovision. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND GRAPHICS. :450–456.

Strony