Interacyjna metoda integracji sceny przestrzennej z wykorzystaniem grafów struktury

TytułInteracyjna metoda integracji sceny przestrzennej z wykorzystaniem grafów struktury
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji2004
AutorzySkabek K, Kowalski P
Conference NameMateriały konferencyjne VIII Krajowa Konferencja Robotyki
Date Published06