Model procesu tworzenia obrazu rentgenowskiego

TytułModel procesu tworzenia obrazu rentgenowskiego
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji1997
AutorzyTomaka A A, Ihnatowicz J.
JournalZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej
AbstractOpracowano uproszczony model procesu tworzenia obrazów rentgenowskich dla celów implementacji w formie programu komputerowego. Stworzono modele poszczególnych części toru obrazowania: lampy rentgenowskiej, filtru, obiektu oraz detektora. Współczynniki masowego pochłaniania promieniowania rentgenowskiego zebrano na podstawie danych literaturowych, dla danych niedostępnych dokonano estymacji na podstawie składu chemicznego.

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)