Computer-aided longitudinal description of deformation and its application to craniofacial growth in humans

TytułComputer-aided longitudinal description of deformation and its application to craniofacial growth in humans
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2003
AutorzyTomaka A A, Luchowski L
JournalArchiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)