Horizontal Tabs

Publikacje

2010

26. Domański, A., J. Domańska, S. Nowak, and T. Czachórski, "A contribution to the fair scheduling for the TCP and UDP streams", Communications in Computer and Information Science 79, 2010.
27. Nowak, S., J. Domańska, M. Nowak, and P. Głomb, "Progressive 3D meshes transmission: traffic generating and simulation evaluation", Theoretical and Applied Informatics, vol. 22, no. 4, pp. 247–259, 11, 2010.

2009

33. Głomb, P., and S. Nowak, "IMAGE CODING WITH CONTOURLET / WAVELET TRANSFORMS AND SPIHT ALGORITHM:AN EXPERIMENTAL STUDY", proc. of IMAGAPP 2009, International Conference on Imaging Theory and Applications, Lisboa, Portugal, 2009., 2009.
34. Domańska, J., P. Głomb, P. Kowalski, and S. Nowak, "Modeling of Internet 3D Traffic Using Hidden Markov Models", Advances in Intelligent and Soft Computing, vol. 64: Springer Verlag, 2009.

2008

2007

37. Nowak, S., and M. Nowak, "Parallel simulation of networks with packet loss", 14th Polish Teletraffic Symposium: IITiS PAN, 9, 2007.
38. Nowak, S., and J. Domańska, Sieci Komputerowe Aplikacje i zastosowania, vol. 2: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007.
39. Nowak, M., and S. Nowak, "Parallel simulations with modified INET simulation package", Theoretical and Applied Informatics, vol. 19, no. 2, pp. 147–156, 2007.

2006

40. Nowak, S., S. Węgrzyn, J. Klamka, and L. Znamirowski, "Systems of Informatics of the Direct Materials Production", Theoretical and Applied Informatics, vol. 18, no. 1, pp. 3–14, 5, 2006.
41. Nowak, S., S. Węgrzyn, L. Znamirowski, and J. Klamka, Systemy Informatyki Bezpośredniego Wytwarzania Materiałów, 1, ul. Pszczyńska 44, 44-100 Gliwice, Wyd. Pracowni Komputerowej Jacka Sklamierskiego, 2006.

2005

42. Nowak, S., Systemy informatyki realizujące bezpośrednio procesy wytwarzania produktów, Ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice, IITIS PAN, 06, 2005.
44. Nowak, S., S. Węgrzyn, and L. Znamirowski, "Self-organization Process Inside the Set of Elements Inspired by their Properties", Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, no. 4/2005, pp. 231–240, 2005.
45. Nowak, S., Nowe Technologie w Komputerowych Systemach Zarządzania: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005.

2004

46. Nowak, S., and M. Nowak, "Selforganization in nanosystems of informatics", Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, vol. 16, no. 4/2004, pp. 311–320, 2004.
50. Węgrzyn, S., J. Klamka, L. Znamirowski, R. Winiarczyk, and S. Nowak, "Nano and quantum systems of informatics", Bulletin of the Polish Academy of Science, vol. 52, no. 1, pp. 1–10, 2004.

Strony

Historia zmian

Data aktualizacji: 10/06/2022 - 10:42; autor zmian: Łukasz Zimny (lzimny@iitis.pl)