Systemy informatyki realizujące bezpośrednio procesy wytwarzania produktów

TytułSystemy informatyki realizujące bezpośrednio procesy wytwarzania produktów
Publication TypeThesis
Rok publikacji2005
AutorzyNowak S
Date Published06
UniversityIITIS PAN
CityUl. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice
Thesis Typephd
AbstractOrganizacji i porządkowaniu ruchu służą, zarówno w systemach technicznych jak i w organizmach biologicznych systemy informatyki. Obecnie, jako najbardziej znane, można wymienić dwa następujące systemy: - systemy informatyki wspomagające realizację procesów obliczeniowych, oparte na komputerach, które będziemy nazywać technicznymi systemami informatyki. - systemy informatyki zawarte w organizmach biologicznych, realizujące bezpośrednie wytwarzanie niektórych materiałów i produktów, potrzebnych tym organizmom, które będziemy nazywali biologicznymi systemami informatyki. Teza pracy: możliwa jest, poza organizmami biologicznymi, techniczna realizacja systemów informatyki służących do bezpośredniej realizacji niektórych, potrzebnych nam materiałów i produktów.

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)