Publikacje

Found 68 results
Filters: Autor is Sławomir Nowak  [Clear All Filters]
2007
Nowak S, Nowak M.  2007.  Parallel simulation of networks with packet loss. 14th Polish Teletraffic Symposium.
Nowak M, Nowak S.  2007.  Parallel simulations with modified INET simulation package. Theoretical and Applied Informatics. 19:147–156.
Nowak S, Domańska J.  2007.  Sieci Komputerowe Aplikacje i zastosowania. 2

Strony