Email: 

Stanowisko: 

asystent

Zainteresowania: 

Zarządzanie realizacją programów równoległych, zwłaszcza przydział zadań i równoważenie obciążenia. Inne zagadnienia związane z równoległą realizacją programów. Symulacje sterowane zdarzeniami, w tym symulacje realizowane równolegle. Modelowanie ruchu w sieciach komputerowych i telekomunikacyjnych. Modelowanie zjawisk fizycznych. Inżynieria programowania i techniki obiektowe z punktu widzenia nauczania i praktycznego wykorzystania. Język VHDL jako narzędzie do projektowania cyfrowych układów scalonych w ramach technologii FPGA.

Horizontal Tabs

Publikacje

2018

1. Czachórski, T., E. Gelenbe, M. Nowak, S. Nowak, J. Domańska, and et. all., "IoT European Security and Privacy Projects: Integration, Architectures and Interoperability", Next Generation Internet of Things. Distributed Intelligence at the Edge and Human Machine-to-Machine Cooperation: River Publishers, pp. 207-292, 2018.
2. Domańska, J., M. Nowak, S. Nowak, and T. Czachórski, "European Cybersecurity Research and the SerIoT Project", Communications in Computer and Information Science , vol. 935, pp. 166-173, 08/2018.

2017

3. Nowak, S., M. Nowak, K. Grochla, and P. Pecka, "Application of Fault-Tolerant GQP Algorithm in Multihop AMI Networks", Computer Networks, Cham, Springer International Publishing, 2017.
4. Nowak, S., M. Nowak, K. Grochla, and P. Pecka, "Application of Fault-Tolerant GQP Algorithm in Multihop AMI Networks", Computer Networks. CN 2017. Communications in Computer and Information Science, vol 718, no. Communications in Computer and Information Science, vol 718., Cham, Springer International Publishing, pp. 70-80, 2017.

2016

5. Grochla, K., M. Nowak, P. Pecka, and S. Nowak, "Influence of message-oriented middleware on performance of network management system: a modelling study.", Multimedia and Network Information Systems. 10th International Conference MISSI 2016 , vol. Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 506: Springer, pp. 379-393, 2016.
6. Nowak, S., M. Nowak, K. Grochla, and P. Pecka, "Global Queue Pruning Method for Efficient Broadcast in Multihop Wireless Networks", Computer and Information Sciences: 31st International Symposium, ISCIS 2016, Kraków, Poland, October 27–28, 2016, Proceedings, Cham, Springer International Publishing, pp. 214–224, 2016.
7. Nowak, S., M. Nowak, K. Grochla, and P. Pecka, "Efektywne rozgłaszanie w wielohopowej sieci bezprzewodowej. Effective Broadcasts in Multihop Wireless Network", Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, issue 8-9, pp. 887-891, 2016.

2014

8. Nowak, S., M. Nowak, and K. Grochla, "MAGANET - On the need of realistic topologies for AMI network simulations", Computer Networks: Springer International Publishing Switzerland, pp. 79–88, 2014.
9. Nowak, S., M. Nowak, and K. Grochla, "Properties of advanced metering infrastructure networks' topologies", 2014 IEEE Network Operations and Management Symposium (NOMS), May, 2014.

2013

10. Nowak, M., "Parallel event-driven simulation of large networks in SMP Architecture", Proceedings: V.A.Trapeznikov Institute of Control Sciences Russian Academy of Sciences; Institute of Information and Communication technologies Bulgarian Academy of Sciences, pp. 44–46, 2013.
11. Nowak, S., A.. Debudaj-Grabysz, and M. Nowak, "Evaluations of the new synchronization method for the parallel simulations of wireless networks", International Journal of Computer Theory and Engineering, vol. 5, no. 4, pp. 698–702, 8, 2013.

2012

12. Nowak, S., P. Pecka, and M. Nowak, "Rozproszona baza danych dla lokalizacji treści w sieci PI CAN", Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, no. 8-9, pp. 1481–1490, 2012.
15. Czachórski, T., K. Grochla, T.. Nycz, and F. Pekergin, "Duration of boot-up storm period", 17th Polish teletraffic symposium: IITiS PAN, pp. 145–150, 12, 2012.

2011

17. Nowak, S., M. Nowak, and P. Foremski, "Smart Spaces and Next Generation Wired/Wireless Networking", Lecture Notes in Computer Science, vol. 6869, Berlin / Heidelberg, Springer, 2011.
18. Nowak, M., S. Nowak, P. Pecka, and K. Grochla, "Content Identification in PI CAN Network", Computer Networks: Springer, pp. 164–172, 2011.
19. Pecka, P., S. Deorowicz, and M. Nowak, "Man-Machine Interaction 2", Advances in Intelligent and Soft Computing, vol. 103: Springer Berlin / Heidelberg, 2011.
20. Pecka, P., M. Nowak, and S. Nowak, "Smart Spaces and Next Generation Wired/Wireless Networking", Lecture Notes in Computer Science, vol. 6869, Berlin / Heidelberg, Springer, 2011.
21. Rataj, A., M. Nowak, and P. Pecka, "Modelling CTMC with a standard programming language and using conventions from computer networking", Theoretical and Applied Informatics, vol. 23, no. 3-4, pp. 229–243, 2011.

2010

22. Nowak, M., and P. Pecka, "QoS management for multimedia traffic in synchronous slotted-ring OPS networks", Proc. of HET-NETs 2010 Conference, Gliwice, Bałtycka 5, Institute of Theoretical and Applied Informatics of the Polish Academy of Sciences, pp. 143–152, 1, 2010.
24. Nowak, S., J. Domańska, M. Nowak, and P. Głomb, "Progressive 3D meshes transmission: traffic generating and simulation evaluation", Theoretical and Applied Informatics, vol. 22, no. 4, pp. 247–259, 11, 2010.

2009

Strony