Ocena możliwości przeniesienia oprogramowania Active-VHDL ze środowiska MS-Windows w środowisko Unix