Ocena możliwości przeniesienia oprogramowania Active-VHDL ze środowiska MS-Windows w środowisko Unix

Historia zmian

Data aktualizacji: 25/05/2016 - 13:48; autor zmian: (sebastian@iitis.pl)