Metody i narzędzia rozproszonego modelowania sieci bezprzewodowych