Email: 

Stanowisko: 

dyrektor
Zespół badawczy

Horizontal Tabs

Publikacje

2019

26. Grochla, K., and M. Słabicki, "Transmit power optimization in cellular networks with nomadic base stations", IET Communications, vol. 13, issue 18, 23 August 2019.
28. Marjasz, R., K. Grochla, A. Strzoda, and Z. Łaskarzewski, "Simulation Analysis of Packet Delivery Probability in LoRa Networks.", Communications in Computer and Information Science, vol. 1039: Springer, Cham, 2019.
29. Połys, K., K. Grochla, M. Gorawski, and A. Frankiewicz, "Accuracy of UWB Location Tracking Devices When on the Move", International Conference on Computer Networks, vol. International Conference on Computer Networks: Springer, pp. 233-241, 06/2019.
31. Grochla, K., R. Marjasz, K. Połys, and A. Strzoda, "Kolizje pakietów w sieciach LoRa w zastosowaniach smart city", Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne, 2019.

2018

32. Akinwande, O. J., and E. Gelenbe, "A Reinforcement Learning Approach to Adaptive Forwarding in Named Data Networking", Computer and Information Sciences - 32nd International Symposium, ISCIS 2018, Held at the 24th IFIP World Computer Congress, WCC 2018, Poznan, Poland, September 20-21, 2018, Proceedings: Springer, 2018.
33. Połys, K., K. Grochla, and M. Gorawski, "LTE Load Balancing with Tx Power Adjustment and the Real Life Mobility Model", Computer Networks: Springer International Publishing, 2018.

2017

34. Połys, K., and K. Grochla, "Model zmienności przepływności bitowej transmisji w sieciach LTE oparty o łańcuchy Markowa", Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki , Warsaw, 09/2017.
35. Grochla, K., M. Nowak, P. Pecka, and S. Nowak, "Influence of message-oriented middleware on performance of network management system: a modelling study.", Multimedia and Network Information Systems. , vol. Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 506: Springer, pp. 379-393, 2017.
36. Nowak, S., M. Nowak, K. Grochla, and P. Pecka, "Application of Fault-Tolerant GQP Algorithm in Multihop AMI Networks", Computer Networks. CN 2017. Communications in Computer and Information Science, vol 718, no. Communications in Computer and Information Science, vol 718., Cham, Springer International Publishing, pp. 70-80, 2017.

2016

37. Słabicki, M., and K. Grochla, "Performance evaluation of CoAP, SNMP and NETCONF protocols in fog computing architecture", NOMS 2016 - 2016 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium, April, 2016.
38. Czachórski, T., E. Gelenbe, K. Grochla, and R. Lent, "Computer and Information Sciences ISCIS 2016", Communications in computer Information Science, Springer, vol. 659, no. 659, pp. 500, 2016.
39. Słabicki, M., and K. Grochla, "PyLTEs – Python LTE Evaluation Framework for Quick and Reliable Network Optimization", 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), 2016.
40. Masek, P., M. Słabicki, J. Hosek, and K. Grochla, "Transmission Power Optimization in Live 3GPP LTE-A Indoor Deployment", Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT), 2016 8th International Congress on, 2016.
41. Grochla, K., and K. Połys, "Using Kalman Filters on GPS Tracks", Man–Machine Interactions 4: Springer, pp. 663–672, 2016.
42. Nowak, S., M. Nowak, K. Grochla, and P. Pecka, "Global Queue Pruning Method for Efficient Broadcast in Multihop Wireless Networks", Computer and Information Sciences: 31st International Symposium, ISCIS 2016, Kraków, Poland, October 27–28, 2016, Proceedings, Cham, Springer International Publishing, pp. 214–224, 2016.
43. Słabicki, M., and K. Grochla, "Influence of the Management Protocols on the LTE Self-configuration Procedures’ Performance", Information Sciences and Systems 2015: Springer, pp. 439–446, 2016.
44. Grochla, K., and K. Połys, "Subcarrier Allocation for LTE Soft Frequency Reuse Based on Graph Colouring", Information Sciences and Systems 2015: Springer, pp. 447–454, 2016.
45. Grochla, K., and K. Połys, "Analiza wpływu mocy nadawania stacji bazowych na mechanizmy równoważenia obciążenia w sieciach LTE", Materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki: KSTiT, 2016.
46. Nowak, S., M. Nowak, K. Grochla, and P. Pecka, "Efektywne rozgłaszanie w wielohopowej sieci bezprzewodowej. Effective Broadcasts in Multihop Wireless Network", Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, issue 8-9, pp. 887-891, 2016.

2015

47. Słabicki, M., and K. Grochla, "Performance evaluation of snmp, netconf and cwmp management protocols in wireless network", Electronics, Communications and Networks IV: Proceedings of the 4th International Conference on Electronics, Communications and Networks (CECNET IV), Beijing, China, 12–15 December 2014: CRC Press, 2015.
48. Grochla, K., and K. Połys, "Dobór parametrów mechanizmu zwielokrotnienia wykorzystania częstotliwości SFR w sieciach LTE", Materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki: KSTiT, 2015.
49. Połys, K., and K. Grochla, "Mobility robustness in LTE based on automatic neighbor relation table.", Computer Networks: Springer International Publishing Switzerland, pp. 232–241, 2015.
50. Gorawski, M., K. Grochla, and K. Połys, "Variability of LTE Signal in Indoor Environment", Internet in the Information Society, X Scientific Conference, 2015.

Strony

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/04/2023 - 10:15; autor zmian: Łukasz Zimny (lzimny@iitis.pl)