O instytucie

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) jest instytutem naukowym, którego działalność naukowa koncentruje się w dziedzinie technologii informatycznych. Instytut zajmuje się również szkoleniem personelu technicznego i naukowego na zaawansowanym poziomie. Inicjuje i uczestniczy w projektach mających na celu rozwój innowacyjnego sektora komercyjnego. IITIS PAN bierze udział w realizacji misji Polskiej Akademii Nauk w zakresie promocji, integracji i upowszechnianiu polskiej nauki.

 • Data: 

  09/03/2016 - 13:15

  Prelegent: 

  Jarosław Duda, Uniwersytet Jagielloński

  Entropy coding is the heart of most of data compressors. Standard methods are Huffman coding - fast but inaccurate (suboptimal), and arithmetic/range coding - accurate but an order of magnitude slower (costly). I will tell about new approach: Asymmetric Numeral Systems, which is accurate while having cost similar to Huffman coding. It is for example used in Apple LZFSE (default compressor in iOS9 and OS X 10.11) or CRAM 3.0 DNA compressor of European Bioinformatics Institute.

 • Data: 

  04/02/2016 - 12:00

  Prelegent: 

  Krisztian Buza, Budapest University of Technology and Economics
 • Data: 

  27/01/2016 - 12:15

  Prelegent: 

  Karolina Nurzyńska, Politechnika Śląska w Gliwicach

  Emocje wyrażane poprzez mimikę twarzy są jedną z najważniejszych metod niewerbalnej komunikacji między ludzkiej. Niezależnie jak dobrze wydaje nam się, że umiemy rozpoznawać różne stany emocjonalne, łatwo jest wprowadzić nas w błąd. Złe zrozumienie wyrażonych emocji, a co z tym się wiąże intencji drugiej osoby, może wywołać nieprzyjemne konsekwencje w życiu prywatnym, a mieć daleko idące niepożądane skótki, gdy chodzi o środki bezpieczeństwa. Dlatego automatyczne rozpoznawanie emocji cieszy się dużym zainteresowaniem od kilku dekad.

 • Data: 

  20/11/2015 - 13:30

  Prelegent: 

  Hanna Wojewódka, Uniwersytet Gdański

  Przedmiotem referatu będzie podsumowanie badań dotyczących ergodycznych własności pewnych stochastycznych układów dynamicznych generowanych przez łańcuchy Markowa o wartościach w przestrzeni stanów będącej przestrzenią polską. Analizie poddano model matematyczny opisujący proces podziału komórki. Przyjęte założenia spełnia m.in. model J.J. Tysona i K.B. Hannsgena (1988) oraz A. Lasoty i M.C. Mackeya (1999), który był inspiracją do podjęcia badań. Przedstawiony zostanie ergodyczny opis uogólnionego modelu cyklu komórkowego.

 • Data: 

  23/09/2015 - 13:00

  Prelegent: 

  Krzysztof Domino

  Normalna dyfuzja oraz błądzenie przypadkowe. Średnia droga kwadratowa dla procesów Wienera oraz procesów skorelowanych. Wyprowadzenie anomalnej dyfuzji jako błądzenie przypadkowe na fraktalach (układach samopodobnych). Matematyczne fraktale (np. Trójkąt Sierpińskiego) i statystyczne fraktale. Wyznaczenie wymiaru fraktalnego błądzenia przypadkowego na fraktalach. Wykładnik Hursta oraz dodatnie i ujemne auto-korelacje. Zastosowanie formalizmy błądzenia przypadkowego oraz wykładnika Hursta do analizy obiektów fraktalnych, w tym zastosowanie w/w formalizmu do analizy obrazów.

Strony