O instytucie

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) jest instytutem naukowym, którego działalność naukowa koncentruje się w dziedzinie technologii informatycznych. Instytut zajmuje się również szkoleniem personelu technicznego i naukowego na zaawansowanym poziomie. Inicjuje i uczestniczy w projektach mających na celu rozwój innowacyjnego sektora komercyjnego. IITIS PAN bierze udział w realizacji misji Polskiej Akademii Nauk w zakresie promocji, integracji i upowszechnianiu polskiej nauki.

 • Data: 

  11/05/2016 - 13:15

  Prelegent: 

  Jarosław Duda, Jagiellonian University

  The standard way of choosing stochastic models (transition probabilities) in many cases turns out to be in disagreement with experiment, correctly described by quantum mechanics. For example it would allow electrons to freely travel through defected lattice of semiconductor, while we know that it is not a conductor - these electrons are statistically imprisoned (Anderson localization).

 • Sala seminaryjna
  Sala seminaryjna
  Sala seminaryjna
  Biblioteka
  Biblioteka
  Biblioteka

  W naszym instytucie zakończył się remont sali seminaryjnej oraz biblioteki.

 • Data: 

  13/04/2016 - 13:15

  Prelegent: 

  Waldemar Kłobus, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  We develop a general operational framework that formalizes the concept of conditional uncertainty in a measure-independent fashion. The formalism is built around a mathematical relation that we call conditional majorization. We define and characterize conditional majorization, and use it to develop tools for the construction of measures of the conditional uncertainty of individual measurements, and also of the joint conditional uncertainty of sets of measurements. We demonstrate the application of this framework by deriving universal uncertainty relations in several measurement scenarios.
 • Data: 

  16/03/2016 - 13:15

  Prelegent: 

  Marek Sawerwain, Uniwersytet Zielonogórski

  Tematem wystąpienia będzie omówienie implementacji numerycznej procedury wyznaczającej zakres numeryczny (ang. numerical range). Zostanie wyznaczona jej złożoność obliczeniowa oraz wskazane punkty newralgiczne w których można zastosować przetwarzanie równoległe celem osiągnięcia wyższej wydajności na obecnie dostępnych urządzeniach typu GPU oraz CPU. Zostaną podane przykłady numeryczne oraz pokazana wydajność pomiędzy istniejącymi implementacjami a nowo proponowanymi implementacjami.

 • Data: 

  09/03/2016 - 13:15

  Prelegent: 

  Jarosław Duda, Uniwersytet Jagielloński

  Entropy coding is the heart of most of data compressors. Standard methods are Huffman coding - fast but inaccurate (suboptimal), and arithmetic/range coding - accurate but an order of magnitude slower (costly). I will tell about new approach: Asymmetric Numeral Systems, which is accurate while having cost similar to Huffman coding. It is for example used in Apple LZFSE (default compressor in iOS9 and OS X 10.11) or CRAM 3.0 DNA compressor of European Bioinformatics Institute.

 • Data: 

  04/02/2016 - 12:00

  Prelegent: 

  Krisztian Buza, Budapest University of Technology and Economics
 • Data: 

  27/01/2016 - 12:15

  Prelegent: 

  Karolina Nurzyńska, Politechnika Śląska w Gliwicach

  Emocje wyrażane poprzez mimikę twarzy są jedną z najważniejszych metod niewerbalnej komunikacji między ludzkiej. Niezależnie jak dobrze wydaje nam się, że umiemy rozpoznawać różne stany emocjonalne, łatwo jest wprowadzić nas w błąd. Złe zrozumienie wyrażonych emocji, a co z tym się wiąże intencji drugiej osoby, może wywołać nieprzyjemne konsekwencje w życiu prywatnym, a mieć daleko idące niepożądane skótki, gdy chodzi o środki bezpieczeństwa. Dlatego automatyczne rozpoznawanie emocji cieszy się dużym zainteresowaniem od kilku dekad.

 • Data: 

  20/11/2015 - 13:30

  Prelegent: 

  Hanna Wojewódka, Uniwersytet Gdański

  Przedmiotem referatu będzie podsumowanie badań dotyczących ergodycznych własności pewnych stochastycznych układów dynamicznych generowanych przez łańcuchy Markowa o wartościach w przestrzeni stanów będącej przestrzenią polską. Analizie poddano model matematyczny opisujący proces podziału komórki. Przyjęte założenia spełnia m.in. model J.J. Tysona i K.B. Hannsgena (1988) oraz A. Lasoty i M.C. Mackeya (1999), który był inspiracją do podjęcia badań. Przedstawiony zostanie ergodyczny opis uogólnionego modelu cyklu komórkowego.

Strony