O instytucie

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) jest instytutem naukowym, którego działalność naukowa koncentruje się w dziedzinie technologii informatycznych. Instytut zajmuje się również szkoleniem personelu technicznego i naukowego na zaawansowanym poziomie. Inicjuje i uczestniczy w projektach mających na celu rozwój innowacyjnego sektora komercyjnego. IITIS PAN bierze udział w realizacji misji Polskiej Akademii Nauk w zakresie promocji, integracji i upowszechnianiu polskiej nauki.

 • Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN ogłasza konkurs na stanowisko profesora. Szczegóły można znaleźć w załączniku.

 • Data: 

  15/11/2016 - 11:00

  Prelegent: 

  Mariusz Słabicki, IITiS PAN

  Celem badań w pracy pt. "Metody lokalnej rekonfiguracji sieci komórkowych" było opracowanie nowej metody zmiany konfiguracji stacji bazowych w sieci komórkowej LTE. Główną zaletą opisywanej metody jest ograniczenie liczby rekonfigurowanych stacji bazowych w porównaniu z metodą całkowitej rekonfiguracji, co może stanowić zysk dla operatora telekomunikacyjnego. W pracy wykorzystane zostały modele analityczne oraz metody metaheurystyczne do rozwiązania problemu doboru mocy nadawania stacji bazowych.

 • Data: 

  03/11/2016 - 11:00

  Prelegent: 

  Ivanna Droniuk, Lviv Polytechnic National University

  Funkcje Ateb powstały jako odwrócenie niepełnych funkcji Beta, stąd ich nazwa. Dr Droniuk zaproponowała transformatę opartą na tej funkcji i w pracy habilitacyjnej przedstawia różne jej zastosowania, w szczególności do ochrony informacji, w przetwarzaniu sygnałów, do ukrycia informacji w szumie, do zabezpieczania dokumentów.

 • Data: 

  09/11/2016 - 12:00

  Prelegent: 

  Paweł Foremski, IITiS PAN

  Seminarium poświęcone będzie prezentacji systemu Entropy/IP, który pozwala na odkrywanie i wizualizację struktur adresacyjnych w sieciach IPv6 na podstawie zaobserwowanych zbiorów aktywnych adresów. System jest w pełni zautomatyzowany, opiera się na metodach teorii informacji, prawdopodobieństwa i uczenia maszynowego. Zostaną także zaprezentowane wyniki praktyczne, pokazujące np. możliwość skanowania sieci IPv6 na podstawie modeli probabilistycznych.

 • Łukasz Pawela
  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia młodym, wybitnym naukowcom. W XI edycji konkursu rozpatrzono 1137 wniosków. W gronie 168 laureatów znalazł się pracownik IITiS PAN Łukasz Pawela.
 • Data: 

  28/09/2016 - 13:15

  Prelegent: 

  Marcin Kapczyński, Thomson Reuters

  Obecnie instytucje naukowo-badawcze, rządowe i te dystrybujące środki na badania stają przed koniecznością obiektywnego określenie wpływu i jakości dorobku naukowego.

  Prezentacja przedstawia sposoby wykorzystania narzędzi analityki bibliometrycznej takie jak: Web of Science, Journal Citation Reports czy Incites wykorzystywane do określanie wpływu badań naukowych, identyfikacji potencjalnych obszarów rozwoju, trendów badawczych i najbardziej wpływowych autorów i instytucji.

  • TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2016-07-25

  Szczegółowe informacje w załączniku.

 • Data: 

  13/07/2016 - 13:15

  Prelegent: 

  Agata Mendys, Muzeum Narodowe w Krakowie

  Techniki analityczne bazujące na spektroskopii odbiciowej ze względu na swój nieinwazyjny charakter są niemal idealnymi metodami do analizy tak wrażliwych i cennych obiektów jak dzieła sztuki...

Strony