Wykorzystanie baz i narzędzi dostępnych na platformie Web of Science do oceny badań naukowych, odnajdywanie istotnych źródeł bibliograficznych i umiejętne zastosowanie ich w celu kształtowania własnego dorobku naukowego

Prelegent: 

Marcin Kapczyński, Thomson Reuters

Data: 

28/09/2016 - 13:15

Obecnie instytucje naukowo-badawcze, rządowe i te dystrybujące środki na badania stają przed koniecznością obiektywnego określenie wpływu i jakości dorobku naukowego.

Prezentacja przedstawia sposoby wykorzystania narzędzi analityki bibliometrycznej takie jak: Web of Science, Journal Citation Reports czy Incites wykorzystywane do określanie wpływu badań naukowych, identyfikacji potencjalnych obszarów rozwoju, trendów badawczych i najbardziej wpływowych autorów i instytucji.

Dodatkowo przedstawiony zostanie aspekt konieczności umiejętnego wyszukiwania jaki i zarządzania źródłami informacji w postaci tradycyjnych (artykuły) jaki i mniej standardowych (patenty, dane badawcze) form publikacji. Istotna staje się też zdolność właściwej selekcji wykorzystywanych źródeł, zarządzaniu już zgromadzonymi, czy też odpowiednia ocena czasopism, w których mają być opublikowane powstające artykuły.

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/06/2018 - 09:41; autor zmian: ()

Obecnie instytucje naukowo-badawcze, rządowe i te dystrybujące środki na badania stają przed koniecznością obiektywnego określenie wpływu i jakości dorobku naukowego.

Prezentacja przedstawia sposoby wykorzystania narzędzi analityki bibliometrycznej takie jak: Web of Science, Journal Citation Reports czy Incites wykorzystywane do określanie wpływu badań naukowych, identyfikacji potencjalnych obszarów rozwoju, trendów badawczych i najbardziej wpływowych autorów i instytucji.

Dodatkowo przedstawiony zostanie aspekt konieczności umiejętnego wyszukiwania jaki i zarządzania źródłami informacji w postaci tradycyjnych (artykuły) jaki i mniej standardowych (patenty, dane badawcze) form publikacji. Istotna staje się też zdolność właściwej selekcji wykorzystywanych źródeł, zarządzaniu już zgromadzonymi, czy też odpowiednia ocena czasopism, w których mają być opublikowane powstające artykuły.

Data aktualizacji: 12/09/2016 - 10:33; autor zmian: Zbigniew Puchała (zbyszek@iitis.pl)

Obecnie instytucje naukowo-badawcze, rządowe i te dystrybujące środki na badania stają przed koniecznością obiektywnego określenie wpływu i jakości dorobku naukowego.

Prezentacja przedstawia sposoby wykorzystania narzędzi analityki bibliometrycznej takie jak: Web of Science, Journal Citation Reports czy Incites wykorzystywane do określanie wpływu badań naukowych, identyfikacji potencjalnych obszarów rozwoju, trendów badawczych i najbardziej wpływowych autorów i instytucji.

Dodatkowo przedstawiony zostanie aspekt konieczności umiejętnego wyszukiwania jaki i zarządzania źródłami informacji w postaci tradycyjnych (artykuły) jaki i mniej standardowych (patenty, dane badawcze) form publikacji. Istotna staje się też zdolność właściwej selekcji wykorzystywanych źródeł, zarządzaniu już zgromadzonymi, czy też odpowiednia ocena czasopism, w których mają być opublikowane powstające artykuły.

Data aktualizacji: 12/09/2016 - 10:32; autor zmian: Zbigniew Puchała (zbyszek@iitis.pl)

Obecnie instytucje naukowo-badawcze, rządowe i te dystrybujące środki na badania stają przed koniecznością obiektywnego określenie wpływu i jakości dorobku naukowego.

Prezentacja przedstawia sposoby wykorzystania narzędzi analityki bibliometrycznej takie jak: Web of Science, Journal Citation Reports czy Incites wykorzystywane do określanie wpływu badań naukowych, identyfikacji potencjalnych obszarów rozwoju, trendów badawczych i najbardziej wpływowych autorów i instytucji.

Dodatkowo przedstawiony zostanie aspekt konieczności umiejętnego wyszukiwania jaki i zarządzania źródłami informacji w postaci tradycyjnych (artykuły) jaki i mniej standardowych (patenty, dane badawcze) form publikacji. Istotna staje się też zdolność właściwej selekcji wykorzystywanych źródeł, zarządzaniu już zgromadzonymi, czy też odpowiednia ocena czasopism, w których mają być opublikowane powstające artykuły.