Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń sieciowych wraz z osprzętem w celu modernizacji sieci lokalnej IITiS PAN. Termin składania ofert: 2015-09-07

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego kamery hiperspektralnej, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Przedmiotem zamówienia jest usługa gastronomiczna, która ma być zrealizowana podczas „Seminarium podsumowującego projekt Inżynieria Internetu Przyszłości”.

Strony