Zamówienia publiczne - zakończone

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.

Termin składania ofert upływa w dniu 15 września 2017r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do siedziby zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu 16.06.2017 o godzinie 14:00

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń sieciowych wraz z osprzętem w celu modernizacji sieci lokalnej IITiS PAN. Termin składania ofert: 2015-09-07

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego kamery hiperspektralnej, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Przedmiotem zamówienia jest usługa gastronomiczna, która ma być zrealizowana podczas „Seminarium podsumowującego projekt Inżynieria Internetu Przyszłości”.

Strony