Publikacje

Found 201 results
Filters: Autor is Tadeusz Czachórski  [Clear All Filters]
2004
Czachórski T, Pekergin F.  2004.  Diffusion Approximation as a modelling tool in congestion control and performance evaluation, tutorial. Proc. of HET-NETs '04, Performance Modelling and Evaluation of Heterogenous Networks.
Czachórski T, Domański A, Domańska J.  2004.  Internet w spoleczenstwie informatycznym.
Grochla K, Czachórski T, Głomb P, Sochan A.  2004.  Internet w społeczeństwie informacyjnym - Podstawowe problemy Internetu.
Czachórski T, Domańska J.  2004.  Markovian models for long-range dependent traffic, new results. Proc. of First Workshop on New Trends in Modelling Quantitave Methods and Measurements, in Modelling Quantitave Methods and Measurements, Zakopane, 27-29 June 2004. :213–228.
Czachórski T, Domańska J.  2004.  Markovian models for long-range dependent traffic, new results. Proc. of First Workshop on New Trends in Modelling Quantitave Methods and Measurements, in Modelling Quantitave Methods and Measurements, Zakopane, 27-29 June 2004. :213–228.
Nowak S.  2004.  Nanotechnologi i nanoinformatyka, Rozdział w książce Współczesne problemy sieci komputerowych.
Domańska J, Domański A, Czachórski T.  2004.  Self-similarity of network traffic and the performances of QoS mechanisms. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 16:337–349.
Bylina B., Bylina J., Domańska J, Czachórski T.  2004.  The use of vectorized and parallelized solutions to Markovian models in performance evaluation of communication networks: a case of leaky buckets with tokens. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 16:153–170.
Bylina B., Bylina J., Czachórski T, Domańska J.  2004.  Współczesne problemy sieci komputerowych Nowe technologie.
Bylina B., Bylina J., Czachórski T, Domańska J.  2004.  Współczesne problemy sieci komputerowych Nowe technologie.
Czachórski T, Domański A, Domańska J.  2004.  Współczesne problemy sieci komputerowych Nowe technologie.
Czachórski T, Domański A, Domańska J.  2004.  Współczesne problemy sieci komputerowych Nowe technologie.

Strony