Publikacje

Found 1136 results
2004
Warecki S., Znamirowski L.  2004.  Random Simulation of the Nanostructures Conformations. Proceedings Volume I, International Conference on Computing, Communication and Control Technology. :388–393.
Nowak S, Nowak M.  2004.  Selforganization in nanosystems of informatics. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 16:311–320.
Domańska J, Domański A, Czachórski T.  2004.  Self-similarity of network traffic and the performances of QoS mechanisms. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 16:337–349.
Pawlak Z.  2004.  Some Issues on Rough Sets. Lecture Notes Computer Science. 3100:1–58.
Znamirowski L.  2004.  SWITCHING. VLSI Structures, Reprogrammable FPAA Structures, Nanostructures. STUDIA INFORMATICA. 25:1–236.
Znamirowski A.W, Znamirowski L.  2004.  Two-Phase Simulation of Nascent Protein Folding. Proceedings of the Fourth IASTED International Conference on MODELLING, SIMULATION, AND OPTIMIZATION MSO 2004. :293–298.
Bylina B., Bylina J., Domańska J, Czachórski T.  2004.  The use of vectorized and parallelized solutions to Markovian models in performance evaluation of communication networks: a case of leaky buckets with tokens. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 16:153–170.
Nowak M.  2004.  Współczesne problemy sieci komputerowych.
Nowak S, Nowak M.  2004.  Współczesne problemy sieci komputerowych.
Bylina B., Bylina J., Czachórski T, Domańska J.  2004.  Współczesne problemy sieci komputerowych Nowe technologie.
Czachórski T, Domański A, Domańska J.  2004.  Współczesne problemy sieci komputerowych Nowe technologie.
Grochla K, Głomb P, Sochan A.  2004.  Współczesne problemy sieci komputerowych - Nowe technologie.
Sochan A, Głomb P, Grochla K.  2004.  Współczesne problemy sieci komputerowych - Nowe technologie.
Znamirowski L.  2004.  Współczesne problemy sieci komputerowych. Nowe technologie.
Grochla K, Sochan A, Głomb P.  2004.  Współczesne problemy sieci komputerowych - Zastosowanie i bezpieczeństwo.
Kowalski P.  2004.  Współczesne problemy sieci komputerowych Zastosowanie i bezpieczeństwo.
Kowalski P.  2004.  Wybór punktu widokowego w systemach aktywnej wizji komputerowej. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 16:203–242.
Skabek K, Winiarczyk R.  2004.  Wykorzystanie metod wizji komputerowej do budowy wirtualnego muzeum.
Kowalski P, Skabek K.  2004.  Zastosowanie brzegowej reprezentacji przebadanej przestrzeni dla wyboru kolejnego punktu widokowego. Mat. konferencyjne VIII Krajowa Konferencja Robotyki. :171–172.
Pawlak Z.  2004.  Zbiory przybliżone nowa matematyczna metoda analizy danych.. Konwersatoriu Politechniki Warszawskiej. :1–7.
2003
Czachórski T.  2003.  Analityczne modele kolejkowe w ocenie efektywności pracy systemów i sieci kolejkowych. Pro Dialog. 16:90–111.
Węgrzyn S, Winiarczyk R, Znamirowski L.  2003.  Biological and technical informatics nanosystems. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 15:3–22.
Tomaka A A, Luchowski L.  2003.  Computer-aided longitudinal description of deformation and its application to craniofacial growth in humans. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej.
Pawlak Z.  2003.  Data analysis and flow graph. Decision Support for Telecommunications and Information Society. :137–144.
Widera M., Jeżewski J., Winiarczyk R, Wróbel J., Horoba K., Gacek A..  2003.  Data Stream Processing in Fetal Monitoring System: I. Algebra and Query Language.. Journal of Medical Informatic and Technologies. 5:83–90.

Strony