Publikacje

Found 1137 results
2002
Zaborowski M.  2002.  Produkcyjne Sieci Petriego. Materiały XIV Krajowej Konferencji Automatyki, Zielona Góra. :735–742.
Miszczak J.  2002.  Quantum algorithm for factorization. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14
Klamka J.  2002.  Quantum search algorithm. Studia Informatica. 23:95–104.
Smolka B., Szczepanski M., Swierniak A., Wojciechowski K.  2002.  Random walk approach to the problem of impulse noise reduction. Proceedings of the 4th IFAC Symposium on Modelling and Control in Biomedical Systems. :337–342.
Sochan A.  2002.  Relations between ATM traffic parameters and quality of multimedia transmission - an experimental approach. Journal of Telecommunications and Information Technology. 2
Pawlak Z, Skowron A..  2002.  Rough Set Rudiments. Bulletin of International Rough Set Society. 6:27–31.
Pawlak Z.  2002.  Rough Sets, Bayes`theorem and flow graphs.
Pawlak Z.  2002.  Rough sets, decision algorithms and Bayes theorem. Euro. J. Oper. Res.. :181–189.
Smolka B., Chydziński A, Wojciechowski K, Plataniotis K.N., Venetsanopoulos A.N..  2002.  Self-adaptive algorithm of impulsive noise reduction in color images. Pattern Recognition. :1771–1784.
Znamirowski L, Zukowska E.D.  2002.  Simulation of Post-translational Conformations in the Ribosomal Polypeptide Synthesis. Proceedings of the IASTED International Conference MODELLING AND SIMULATION, ISBN: 0-88986-328-8. :97–102.
Pawlak Z.  2002.  Soft Computing and Distributed Processing. Decision Tables and Decision Spaces. :7–11.
Szczerbiński Z.  2002.  Superkomputery japońskie. Tele.net.forum.
Winiarczyk R, Gawron P.  2002.  Symulacja komputerów kwantowych. Studia Informatica. 23:105–112.
Czachórski T, Fourneau J.M, Nowak S.  2002.  Symulacyjne Badanie routingu w sieciach optycznych. Studia informatica. 2A:45–58.
Augustyn A., Kowalski P, Luchowski L, Pojda D, Skabek K.  2002.  System for toolmark analysis in forensic laboratory. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14:3–16.
Pawlak Z.  2002.  Theorize with data using rough sets. Bulletin of International Rough Set Society. 6:19.
Luchowski L.  2002.  Viewpoint selection while exploring a compact polyhedral scene. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 14:297–305.
Luchowski L.  2002.  Viewpoint selection while exploring a compact polyhedral scene. International Conference on Computer Vision and Graphics.
Czachórski T, Domańska J.  2002.  Wpływ samopodobnej natury ruchu na długości kolejek w przełącznikach sieciowych. Studia Informatica. 23:201–212.
Zaborowski M.  2002.  Zastosowanie produkcyjnych sieci Petriego do modelowania procesów produkcji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Automatyka. :175–188.
2001
Szczerbiński Z.  2001.  25 lat superkomputerów Cray. Tele.net.forum.
[Anonim].  2001.  8th Polish Teletraffic Symposium (Editor).
Kowalski P.  2001.  Active stereovision head navigation strategies. KOSYR 2001. :149–154.
Pawlak Z.  2001.  Bayes`Theorem Revised - The Rough Set View. LNAI. 2253:240–250.
Pawlak Z.  2001.  Combining rough sets and bayes1 rule. Computational Intelligence. 17:401–408.

Strony