Publikacje

Found 1136 results
2005
Czachórski T, Pekergin F.  2005.  A novel diffusion process with jumps to study an electronic-optical edge router. Archiwum Informatyki Teoretycznej I Stosowanej. 17:87–100.
Grochla K.  2005.  Nowe technologie w komputerowych systemach zarządzania.
Nowak S.  2005.  Nowe Technologie w Komputerowych Systemach Zarządzania.
Bazan P., Krzak J., Czachórski T.  2005.  Nowe Technologie w Komputerowych Systemach Zarządzania. Internet w Społeczeństwie Informacyjnym.
Czachórski T, Domańska J, Domański A.  2005.  Nowe Technologie w Komputerowych Systemach Zarządzania. Internet w Społeczeństwie Informacyjnym.
Gawron P, Miszczak J.  2005.  Numerical simulations of mixed state quantum computation. International Journal of Quantum Information. 3
Szczerbiński Z.  2005.  Oblicza Internetu: Internet a globalne społeczeństwo informacyjne.
Szcześniak I, Czachórski T.  2005.  OPUS Software for Performance Evaluation of Optical Packet-Switched Networks. XII Konferencja Sieci Komputerowe.
Pawlak Z.  2005.  Orthodox and non-orthodox sets-some philosophical remarks. Foundations of Computing and Decision Sciences. 30:133–140.
Kowalski P, Skabek K.  2005.  Postępy Robotyki: Sterowanie robotów z percepcją otoczenia.
Skabek K, Kowalski P.  2005.  Postępy robotyki. Sterowanie robotów z percepcją otoczenia.
Szcześniak I, Fourneau J.M, Czachórski T.  2005.  Preliminary results of packet loss analysis in optical packet-switched networks with limited deflection routing. Proc. of SAINT 2005 Workshops, 31 January - 4 February 2005, Trento, Italy. :296–299.
Puchała Z.  2005.  Proof of Grabiner's theorem on non-colliding particles. Probability and Mathematical Statistics. 25:129–132.
Gawron P, Miszczak J.  2005.  Quantum Implementation of Parrondo Paradox. Fluctuation and Noise Letters. 5:L471–L478.
Pawlak Z.  2005.  Rough Sets and Flow Graphs. Lecture Notes in Artificial Intelligence. 3641:1–11.
Nowak S, Węgrzyn S, Znamirowski L.  2005.  Self-organization Process Inside the Set of Elements Inspired by their Properties. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. :231–240.
Małysiak B., Mrozek D., Kozielski S, Znamirowski L.  2005.  Signal Transduction Simulation in Nanoprocesses using Distributed Database Environment. Proceedings of the Fifth IASTED International Conference on MODELLING, SIMULATION, AND OPTIMIZATION. :17–22.
Grochla K, Fourneau J.M.  2005.  Simulation Analysis of Eulerian Routing with Shortcuts in All-optical networks. materiały konferencji: Second EuroNGI Workshop on.
Pecka P.  2005.  Software library for the Markov analysis of complex queuing models. Proceedings from Workshop “New Trends in Modelling, Quantitative Methods and Measurements”.
Pawlak Z.  2005.  Some Remarks on Conflict Analysis. Eur J Oper Res. 166:649–654.
Domańska J, Domański A, Kasprzyk P., Widera M., Widera A..  2005.  Systemy czasu rzeczywistego Projektowanie i aplikacje..
Nowak S.  2005.  Systemy informatyki realizujące bezpośrednio procesy wytwarzania produktów.
Węgrzyn S.  2005.  Systemy wspomagania decyzji.
Białecki T., Głomb P, Sochan A.  2005.  Techniczne i społeczne problemy zastosowania Internetu.
Zaborowski M.  2005.  Techniczne i społeczne problemy zastosowania internetu.

Strony