Thermodynamic universality of quantum Carnot engines

Historia zmian

Data aktualizacji: 10/03/2022 - 15:21; autor zmian: Bartłomiej Gardas (bgardas@iitis.pl)