Własności typowych kwantowych kanałów komunikacyjnych