Parallel in time dynamics with quantum annealers

TytułParallel in time dynamics with quantum annealers
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2020
AutorzyJałowiecki K, Więckowski A, Gawron P, Gardas B
JournalSci. Rep
Volume10
Start Page13534
ISSN2045-2322
Słowa kluczowephysics simulations, Quantum annealing, sampling
URLhttps://arxiv.org/abs/1909.04929
DOI10.1038/s41598-020-70017-x

Projekt: 

Plik PDF: 

Historia zmian

Data aktualizacji: 15/11/2021 - 14:55; autor zmian: Jarosław Miszczak (miszczak@iitis.pl)