Email: 

Stanowisko: 

specjalista

Pokój: 

002

Horizontal Tabs

Publikacje

2018

2. Tomaka, A A., D. Pojda, L. Luchowski, and M. Tarnawski, "Methods of Tooth Equator Estimation", Computer and Information Sciences, Cham, Springer International Publishing, 2018.

2016

3. Skabek, K., D. Pojda, and R. Winiarczyk, "Progressive reduction of meshes with arbitrary selected points", Man-Machine Interactions 4: Springer International Publishing Switzerland, pp. 525–533, 2016.
4. Tomaka, A A., M. Tarnawski, and D. Pojda, "Multimodal Image Registration for Mandible Motion Tracking", Information Technologies in Medicine: 5th International Conference, ITIB 2016 Kamień Śląski, Poland, June 20 - 22, 2016 Proceedings, Volume 1, Cham, Springer International Publishing, pp. 179–191, 2016.

2014

5. Kowalski, P., and D. Pojda, "Visualization of heterogenic images of 3D scene", Man-Machine Interacions 3: Silesian University of Technology, Gliwice, Institute of Theoretical and Applied Informatics, Polish Academy of Science, Gliwice, pp. 291–297, 2014.
6. Pojda, D., and P. Kowalski, "Assumptions for a software tool to support the diagnosis of the stomatognathic system: data gathering, visualizing compund models and their motion", Novel Methodology of Both diagnosis and Therapy of Bruxism: International Centre of Biocybernetics Polish Academy of Sciences, pp. 51–56, 3, 2014.

2011

7. Skabek, K., and D. Pojda, "Optimization of Mesh Representation for Progressive Transmission", Theoretical and Applied Informatics, vol. 23, no. 3-4, pp. 263–275, 2011.

2010

2008

2006

10. Pojda, D., and J. Ober, "Model of the oculomotoric system for diagnosis of Squint", Proceedings of the XI International Conference Mecical Informatics & Technology MIT 2006, pp. 193–198, 9, 2006.

2004

11. Pojda, D., and J. Ober, "Model of the oculomotoric system for diagnosis of Squint", International Workshop on Biometric Technologies: Special Forum on Modeling and Simulation, 2004.

2003

12. Pojda, D., and J. Ober, "Multilayer model of the oculomothoric system for computer based diagnosis of squint", VIII International Conference Medical Informatics & Technologies - MIT'2003, 2003.

2002

13. Augustyn, A.., P. Kowalski, L. Luchowski, D. Pojda, and K. Skabek, "System for toolmark analysis in forensic laboratory", Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, vol. 14, no. 1, pp. 3–16, 2002.

2000

15. Pojda, D., "Zastosowanie systemu OBER2 w diagnostyce zeza", Journal of Medical Informatics and Technologies vol 5, 2000.

1999

16. Luchowski, L., P. Kowalski, A A. Tomaka, M. Philipp, D. Pojda, and K. Skabek, "Mobile Stereovision Strategies", II Krajowa Konferencja ,,Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim”, Kraków, pp. 531–536, X, 1999.
18. Pojda, D., and P. Kowalski, "Programowe platformy dla zagadnień wizji komputerowej", Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka, vol. 37, no. 1421, pp. 57–81, 1999.

1998

19. Pojda, D., and P. Kowalski, "Kryteria pasowania punktów charaktery-stycznych w stereowizji", Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka, vol. 35, no. 1402, pp. 209–223, 1998.