Email: 

Stanowisko: 

specjalista

Pokój: 

002

Horizontal Tabs

Publikacje

2021

2020

4. Luchowski, L., A A. Tomaka, D. Pojda, M. Tarnawski, K. Skabek, and P. Kowalski, "Skanery3D - trójwymiarowe obrazowanie powierzchni", Inżynieria Biomedyczna - podstawy i zastosowania; Tom 8 - Obrazowanie Biomedyczne: AOW EXIT, 2020.

2019

5. Tomaka, A A., L. Luchowski, D. Pojda, M. Tarnawski, and K. Domino, "The dynamics of the stomatognathic system from 4D multimodal data", In A.Gadomski (ed.): Multiscale Locomotion: Its Active-Matter Addressing Physical Principles, Bydgoszcz, UTP University of Science & Technology, 2019.
6. Pojda, D., A A. Tomaka, L. Luchowski, K. Skabek, and M. Tarnawski, "Applying computational geometry to designing an occlusal splint", Computational Modeling of Objects Presented in Images. Fundamentals, Methods, and Applications. CompIMAGE 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol. vol 10986, Cham, Springer International Publishing, 05/2019.
7. Tomaka, A A., L. Luchowski, D. Pojda, and M. Tarnawski, "Dynamic Occlusion Surface Estimation from 4D Multimodal Data", Information Technology in Biomedicine. ITIB 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. vol 1011, Cham, Springer International Publishing, 2019.
8. Tomaka, A A., L. Luchowski, D. Pojda, K. Skabek, and M. Tarnawski, "Applying computational geometry to designing an occlusal splint", Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering: Imaging & Visualization (TCIV), 10/2019.

2018

9. Tomaka, A A., D. Pojda, L. Luchowski, and M. Tarnawski, "Methods of Tooth Equator Estimation", Computer and Information Sciences, Cham, Springer International Publishing, 2018.

2016

10. Skabek, K., D. Pojda, and R. Winiarczyk, "Progressive reduction of meshes with arbitrary selected points", Man-Machine Interactions 4: Springer International Publishing Switzerland, pp. 525–533, 2016.
11. Tomaka, A A., M. Tarnawski, and D. Pojda, "Multimodal Image Registration for Mandible Motion Tracking", Information Technologies in Medicine: 5th International Conference, ITIB 2016 Kamień Śląski, Poland, June 20 - 22, 2016 Proceedings, Volume 1, Cham, Springer International Publishing, pp. 179–191, 2016.

2014

12. Pojda, D., and P. Kowalski, "Assumptions for a software tool to support the diagnosis of the stomatognathic system: data gathering, visualizing compund models and their motion", Novel Methodology of Both diagnosis and Therapy of Bruxism: International Centre of Biocybernetics Polish Academy of Sciences, pp. 51–56, 3, 2014.
13. Kowalski, P., and D. Pojda, "Visualization of heterogenic images of 3D scene", Man-Machine Interacions 3: Silesian University of Technology, Gliwice, Institute of Theoretical and Applied Informatics, Polish Academy of Science, Gliwice, pp. 291–297, 2014.

2011

14. Skabek, K., and D. Pojda, "Optimization of Mesh Representation for Progressive Transmission", Theoretical and Applied Informatics, vol. 23, no. 3-4, pp. 263–275, 2011.

2010

15. Pojda, D., "Calculating the position of the observer in 3D using 2D images for the interactive presentation of virtual objects", Theoretical and Applied Informatics, vol. 22, no. 3, pp. 177–186, 2010.

2008

16. Pojda, D., "System of computer aiding diagnostic of Squint with applying analysis of the signal of the move of the eye", Theoretical and Applied Informatics, vol. 20, no. 1, pp. 3–14, 2008.

2006

17. Pojda, D., and J. Ober, "Model of the oculomotoric system for diagnosis of Squint", Proceedings of the XI International Conference Mecical Informatics & Technology MIT 2006, pp. 193–198, 9, 2006.

2004

18. Pojda, D., and J. Ober, "Model of the oculomotoric system for diagnosis of Squint", International Workshop on Biometric Technologies: Special Forum on Modeling and Simulation, 2004.

2003

19. Pojda, D., and J. Ober, "Multilayer model of the oculomothoric system for computer based diagnosis of squint", VIII International Conference Medical Informatics & Technologies - MIT'2003, 2003.

2002

20. Augustyn, A., P. Kowalski, L. Luchowski, D. Pojda, and K. Skabek, "System for toolmark analysis in forensic laboratory", Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, vol. 14, no. 1, pp. 3–16, 2002.

2000

21. Pojda, D., "Zastosowanie systemu OBER2 w diagnostyce zeza", Journal of Medical Informatics and Technologies vol 5, 2000.
22. Augustyn, A., P. Kowalski, L. Luchowski, D. Pojda, and K. Skabek, "Computer-assisted analysis of striated toolmarks and impressions", Second European Academy of Forensic Science Meeting, 2000.

1999

23. Pojda, D., and P. Kowalski, "Programowe platformy dla zagadnień wizji komputerowej", Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka, vol. 37, no. 1421, pp. 57–81, 1999.
25. Luchowski, L., P. Kowalski, A A. Tomaka, M. Philipp, D. Pojda, and K. Skabek, "Mobile Stereovision Strategies", II Krajowa Konferencja ,,Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim”, Kraków, pp. 531–536, X, 1999.

Strony

Historia zmian

Data aktualizacji: 10/06/2022 - 10:42; autor zmian: Łukasz Zimny (lzimny@iitis.pl)