Email: 

Stanowisko: 

profesor nadzwyczajny

Horizontal Tabs

Publikacje

2006

26. Tomaka, A A., and L. Luchowski, "The application of 3D Computer Vision In Orthodontics", Annual Report Polish Academy of Sciences, pp. 58-59, 2006.

2005

27. Kowalski, P., A A. Tomaka, and B. Liśniewska-Machorowska, "Landmarks Identification Using Active Appearance Model", Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, vol. 17, no. 4/2005, pp. 235–249, 2005.
28. Tomaka, A A., and B. Liśniewska-Machorowska, "The application of 3D surfaces scanning in the facial features analysis", Journal of Medical Informatics & Technologies, vol. 9, pp. 233–240, 10, 2005.
29. Tomaka, A A., and P. Kowalski, "Using active models for finding landmarks", Journal of Medical Informatics & Technologies, vol. 9, pp. 225–232, 10, 2005.
30. Tomaka, A A., L. Luchowski, K. Skabek, and M. Tarnawski, "3D head surface scanning techniques for orthodontics.", Journal of Medical Informatics & Technologies, vol. 9, pp. 123–130, 10, 2005.

2003

32. Tomaka, A A., and L. Luchowski, "Stereovision Techniques for the Three-Dimensional Cephalogram", E-he@lth in Common Europe, Kraków, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2003.

2002

33. Tomaka, A A., "Detekcja i opis deformacji struktur na podstawie sekwencji obrazów cyfrowych", Działalność Naukowa, PAN, Wybrane zagadnienia, no. 13, 05, 2002.

2001

35. Tomaka, A A., and K. Wojciechowski, "Landmark-based quantitative description of deformation", KOSYR, Wrocław, Division of Systems and Computer Networks Wrocław University of Technology, pp. 119–124, 2001.

2000

1999

37. Skabek, K., and A A. Tomaka, "Software Tool for Microscope Image Comparison (SOMIC)", Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, 1999.
38. Tomaka, A A., and A. Mrózek, "Komputerowe metody oceny deformacji twarzo-czaszki na podstawie sekwencji teleradiogramów", II Krajowa Konferencja ,,Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim, pp. 109–114, 10, 1999.
40. Stąpor, K., K. Skabek, and A A. Tomaka, "Model-based 3D-Shape Recovery by Aspect Graphs", Machine Graphics & Vision, vol. 8, no. 2, 1999.
41. Luchowski, L., P. Kowalski, A A. Tomaka, M. Philipp, D. Pojda, and K. Skabek, "Mobile Stereovision Strategies", II Krajowa Konferencja ,,Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim”, Kraków, pp. 531–536, X, 1999.

1998

42. Tomaka, A A., "Wybrane aspekty implementacji analizy wzrostu twarzo-czaszki metodą tensorów", Techniki Informatyczne w Medycynie, 41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60, Zakład elektroniki i Systemów Komputerowych, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, pp. BP–21–31, 10, 1998.
43. Philipp, M., and A A. Tomaka, "Displacement and rotation estimation by cluster matching", Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, 1998.

1997

45. Tomaka, A A., and J. Ihnatowicz, "Model procesu tworzenia obrazu rentgenowskiego", Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 1997.

Strony