Email: 

Stanowisko: 

profesor instytutu

Horizontal Tabs

Publikacje

2022

2021

2. Xu, Y., Y. Zhou, P. Sekuła, and L. Ding, "Machine learning in construction: From shallow to deep learning", Developments in the built environment, vol. 6, 2021.

2020

2019

2018

2016

13. Sekuła, P., and others, "Wpływ autostrad na rozwój lokalny–wyniki badań", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016.
14. Sekuła, P., H. Brandenburg, M. Magdoń, and K. Ficek-Wojciuch, "Multicriteria evaluation methods in location of touristic investments", Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, vol. 50, 2016.

2015

17. Sekuła, P., and others, "Budżet zadaniowy jako skuteczne narzędzie zarządzania w samorządzie", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015.

2014

18. Sekuła, P., "Zarządzanie programami według Program Management Institute", Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, vol. 12, 2014.

2013

19. Sekuła, P., "Kolejowe przewozy regionalne–wyzwania i problemy", Biblioteka Regionalisty, 2013.

Historia zmian

Data aktualizacji: 03/10/2023 - 15:50; autor zmian: Przemysław Sekuła (psekula@iitis.pl)