Szacowanie natężenia ruchu drogowego z wykorzystaniem sieci neuronowych

TytułSzacowanie natężenia ruchu drogowego z wykorzystaniem sieci neuronowych
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2022
AutorzySekuła P
JournalTransport Miejski i Regionalny

Historia zmian

Data aktualizacji: 03/10/2023 - 16:10; autor zmian: Przemysław Sekuła (psekula@iitis.pl)