Publikacje

Found 1021 results
2005
Tomaka A A, Luchowski L, Skabek K, Tarnawski M..  2005.  3D head surface scanning techniques for orthodontics.. Journal of Medical Informatics & Technologies. 9:123–130.
Głomb P.  2005.  Analysis of fGn and http requests traces using localized multiscale H parameter estimation. Symposium on Applications & The Internet.
Tomaka A A, Liśniewska-Machorowska B..  2005.  The application of 3D surfaces scanning in the facial features analysis. Journal of Medical Informatics & Technologies. 9:233–240.
Krystek J., Zaborowski M.  2005.  Badania symulacyjne algorytmu nadążnego harmonogramowania produkcji. IX Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji.
Zaborowski M.  2005.  Bazy danych. Modele, technologie, narzędzia. Analiza danych i wybrane zastosowania.
Miszczak J.  2005.  Description and visualisation of quantum circuits with XML. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 17
Czachórski T, Pekergin F.  2005.  A diffusion approximation model of an electronic-optical node. LNCS, Formal Techniques for Computer Systems and Bisiness Proesses. :187–199.
Chydziński A, Winiarczyk R.  2005.  Distribution of the First Buffer Overflow Time in a Deterministic Service Time Queue. Proc. Of 10-th IEEE Symposium on Computers and Communications.
Szcześniak I, Sobczak M..  2005.  The Efficiency of Using Functors with the C++ Standard Template Library. Pingwinaria 2005.
Węgrzyn S.  2005.  Ethical problems in the rapid advancement of science.
Puchała Z, Rolski T..  2005.  The exact asymptotic of the time to collision. Electronic Journal of Probability. 10:1359–1380.
Rataj A.  2005.  Feedforward Neural Networks with Diffused Nonlinear Weight Functions. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 17:33–54.
Rataj A.  2005.  Feedforward neural networks with diffused nonlinear weight functions. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 17:33–54.
Pawlak Z.  2005.  Flow graphs and data mining. Lecture Notes in Computer Science. 3400:1–36.
Pawlak Z.  2005.  Flow graphs and intelligent data analysis. Fundamenta Informaticae. 64:369–377.
Czachórski T, Pekergin F, Szady B..  2005.  Forming optical packets, a diffusion approximation and simulation models. Proc. Second EuoNGI Workshop on New Methods in Modelling, Quantitative Methods and Measurements, Aveiro, Porugal, November 24-25, 2005.
Czachórski T, Pekergin F, Szady B..  2005.  Forming optical packets, a diffusion approximation model. Proc. of 12th Polish Teletraffic Symposium PSRT2005, Poznan, 20-21 September 2005..
Rataj A.  2005.  Generalization of sparse two spirals set using feedforward learning machines. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 17:79–86.
Domańska J, Domański A, Czachórski T.  2005.  The influence of traffic self-similarity on QoS Mechanisms. Proceedings of SAINT 2005 Workshops, 31 January – 4 February 2005, Trento, Italy. :300–303.
Węgrzyn S.  2005.  Informatyka wczoraj i dziś. Nowe technologie w systemach przesyłania informacji..
Domański A, Domańska J, Czachórski T.  2005.  Internet 2005.
Skabek K, Winiarczyk R.  2005.  Internet w społeczeństwie informacyjnym: Nowe technologie w komputerowych systemach zarządzania.
Szczerbiński Z.  2005.  Klastry obliczeniowe jako platforma dla obliczeń wysokiej wydajności. IV Konferencja Entuzjastów Informatyki. :248–257.
Zaborowski M.  2005.  Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie.

Strony