Publikacje

Found 50 results
Filters: Autor is Mateusz Nowak  [Clear All Filters]
2011
Rataj A, Nowak M, Pecka P.  2011.  Modelling CTMC with a standard programming language and using conventions from computer networking. Theoretical and Applied Informatics. 23:229–243.
Pecka P, Nowak M, Nowak S.  2011.  Smart Spaces and Next Generation Wired/Wireless Networking. Lecture Notes in Computer Science. 6869
Nowak S, Nowak M, Foremski P.  2011.  Smart Spaces and Next Generation Wired/Wireless Networking. Lecture Notes in Computer Science. 6869
2007
Nowak S, Nowak M.  2007.  Parallel simulation of networks with packet loss. 14th Polish Teletraffic Symposium.
Nowak M, Nowak S.  2007.  Parallel simulations with modified INET simulation package. Theoretical and Applied Informatics. 19:147–156.
2004
Nowak M.  2004.  Improvement of synchronisation and load balancing for dsim simulator. EuroNGI First Workshop on New Trends in Modelling, Quantitative Methods and Measurements.
Nowak S, Nowak M.  2004.  Selforganization in nanosystems of informatics. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 16:311–320.
Nowak M.  2004.  Współczesne problemy sieci komputerowych.
Nowak S, Nowak M.  2004.  Współczesne problemy sieci komputerowych.
1999
Nowak M.  1999.  Wyrównywanie obciążenia w warunkach intensywnej komunikacji.. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka.
1998
Kędziera J, Nowak M.  1998.  Data exchange organisation in distributed applications based on message passing in a network of workstations. International Conference on Parallel Computing in Electrical Engineering PARELEC ’98.
Nowak M, Kędziera J.  1998.  Distributed image-processing algorithms in a network of workstations. International Conference on Parallel Computing in Electrical Engineering PARELEC ’98.
1997
Kowalczyk G, Nowak M.  1997.  FTAM – protokół przesyłu i zarządzania plikami. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka.
Nowak M.  1997.  Porównanie cech środowisk PVM i MPI. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka.
Koch J., Kosmulska-Bochenek E., Kowalczyk G., Mrzygłód M., Nowak M, Reiner J., Sacha K., Skura K., Smalec Z., Sochan A et al..  1997.  Systemy komunikacyjne w automatyzacji procesów wytwarzania. Konferencja Automatyzacja produkcji '97.
1996
Szmal P., Francik J., Nowak M.  1996.  Systemy wizualizacji algorytmów wspomagające badania naukowe. III Krajowa Konferencja „Komputerowe wspomaganie badań naukowych KOWBAN ‘96”.

Strony