Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Adama Glosa

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgra Adama Glosa zatytułowanej

Wykorzystanie teorii grafów w informatyce kwantowej

Obrona doktorska odbędzie się w dniu 15.09.2021 roku za pośrednictwem dostępu zdalnego pod adresem https://zoom.us/j/96708462827?pwd=bnNGODBzL01Pa0I5ZGR3N01WRjA1Zz09

Rozprawa doktorska jest broniona w dziedzinie nauki techniczne, informatyka techniczna i telekomunikacja.

Z opiniami recenzentów i streszczeniem rozprawy można się zapoznać na stronie internetowej Instytutu, oraz w bibliotece IITiS PAN. W bibliotece Instytutu można dodatkowo zapoznać się z rozprawą.
 

Historia zmian

Data aktualizacji: 15/09/2021 - 11:24; autor zmian: Krzysztof Grochla (kil@iitis.pl)

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgra Adama Glosa zatytułowanej

Wykorzystanie teorii grafów w informatyce kwantowej

Obrona doktorska odbędzie się w dniu 15.09.2021 roku za pośrednictwem dostępu zdalnego pod adresem https://zoom.us/j/96708462827?pwd=bnNGODBzL01Pa0I5ZGR3N01WRjA1Zz09

Rozprawa doktorska jest broniona w dziedzinie nauki techniczne, informatyka techniczna i telekomunikacja.

Z opiniami recenzentów i streszczeniem rozprawy można się zapoznać na stronie internetowej Instytutu, oraz w bibliotece IITiS PAN. W bibliotece Instytutu można dodatkowo zapoznać się z rozprawą.