IITiS PAN oferuje stanowisko profesora Instytutu w Zespole Kwantowych Systemów Informatyki.

Termin składania zgłoszeń upływa do dnia 26 lutego 2024 o godz. 14:00 (decyduje data wpływu do IITiS).

Szczegółowe informacje w załączniku.