Zastosowanie systemu OBER2 dla objektywizacji badań pola widzenia

TytułZastosowanie systemu OBER2 dla objektywizacji badań pola widzenia
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji2000
AutorzyKowalski P
Conference NameJournal of Medical Informatics and Technologies, vol 5
Date Published10

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)