Przetwarzanie informacji wizyjnej w komputerowym systemie z mobilną głowicą stereowizyjną

TytułPrzetwarzanie informacji wizyjnej w komputerowym systemie z mobilną głowicą stereowizyjną
Publication TypeJournal Article
Rok publikacji2001
AutorzySkabek K, Kowalski P
JournalStudia Informatica
Volume22
Pagination193–207
ISSN0208-7286