Narzędzia programowe dla aktywnej głowicy stereowizyjnej

TytułNarzędzia programowe dla aktywnej głowicy stereowizyjnej
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji1999
AutorzyKowalski P
Conference NameII Krajowa Konferencja ,,Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim”
Date PublishedX
Conference LocationKraków