Narzędzia programowe dla aktywnej głowicy stereowizyjnej

TytułNarzędzia programowe dla aktywnej głowicy stereowizyjnej
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji1999
AutorzyKowalski P
Conference NameII Krajowa Konferencja ,,Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim”
Date PublishedX
Conference LocationKraków

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)