Full scene recognition using navigation in single-view areas

TytułFull scene recognition using navigation in single-view areas
Publication TypeConference Paper
Rok publikacji2001
AutorzyKowalski P
Conference NameKOSYR 2001
PublisherPolitechnika Wrocławska

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)