Email: 

Position: 

assistant professor
Research groups

Room: 

116

Horizontal Tabs

Publications

2022

1. Strzoda, A., K. Grochla, and K. Połys, "Variability of BLE Advertisement Packets Received Signal Strength and Delivery Probability in the Presence of Interferences", ACM MSWIM 22 - The 25th International Conference on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems, DIVANET Symposium, New York, NY, USA, Association for Computing Machinery, 10/2022.

2021

2. Marjasz, R., A. Strzoda, K. Połys, and K. Grochla, "Mitigation of LoRa interferences via dynamic channel weights", European Simulation and Modelling Conference (formelly European Simulation Multiconference) - ESM , Rome, Eurosis, pp. 150-154, 10/2021.

2020

3. Frankiewicz, A., A. Glos, K. Grochla, Z. Łaskarzewski, J. Miszczak, K. Połys, P. Sadowski, and A. Strzoda, "LP WAN Gateway Location Selection Using Modified K-Dominating Set Algorithm", Symposium on Modelling, Analysis, and Simulation of Computer and Telecommunication Systems: Springer, 01/2021, 2020.
4. Grochla, K., and K. Połys, "Heuristic Algorithm for Gateway Location Selection in Large Scale LoRa Networks", ACM International Wireless Communications and Mobile Computing Conference, Cyprus, 07/2020.  (2.12 MB)

2019

5. Połys, K., K. Grochla, M. Gorawski, and A. Frankiewicz, "Accuracy of UWB Location Tracking Devices When on the Move", International Conference on Computer Networks, vol. International Conference on Computer Networks: Springer, pp. 233-241, 06/2019.
6. Grochla, K., R. Marjasz, K. Połys, and A. Strzoda, "Kolizje pakietów w sieciach LoRa w zastosowaniach smart city", Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne, 2019.

2018

7. Połys, K., K. Grochla, and M. Gorawski, "LTE Load Balancing with Tx Power Adjustment and the Real Life Mobility Model", Computer Networks: Springer International Publishing, 2018.

2017

8. Połys, K., and K. Grochla, "Model zmienności przepływności bitowej transmisji w sieciach LTE oparty o łańcuchy Markowa", Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki , Warsaw, 09/2017.

2016

9. Grochla, K., and K. Połys, "Using Kalman Filters on GPS Tracks", Man–Machine Interactions 4: Springer, pp. 663–672, 2016.
10. Grochla, K., and K. Połys, "Subcarrier Allocation for LTE Soft Frequency Reuse Based on Graph Colouring", Information Sciences and Systems 2015: Springer, pp. 447–454, 2016.
11. Grochla, K., and K. Połys, "Analiza wpływu mocy nadawania stacji bazowych na mechanizmy równoważenia obciążenia w sieciach LTE", Materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki: KSTiT, 2016.

2015

12. Połys, K., and K. Grochla, "Mobility robustness in LTE based on automatic neighbor relation table.", Computer Networks: Springer International Publishing Switzerland, pp. 232–241, 2015.
13. Grochla, K., and K. Połys, "Dobór parametrów mechanizmu zwielokrotnienia wykorzystania częstotliwości SFR w sieciach LTE", Materiały konferencyjne Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki: KSTiT, 2015.
14. Grochla, K., M. Gorawski, and K. Połys, "Comparison of Measurements and Simulation Model of Indoor Signal Level Variation in LTE Networks", Proceedings of the 8th International Conference on Simulation Tools and Techniques, ICST, Brussels, Belgium, Belgium, ICST (Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering), 2015.
15. Gorawski, M., K. Grochla, and K. Połys, "Variability of LTE Signal in Indoor Environment", Internet in the Information Society, X Scientific Conference, 2015.

2014

18. Giambene, G., T. Ali Yahiya, V. Anh Le, K. Grochla, and K. Połys, "Resource Management and Cell Planning in LTE Systems", Wireless Networking for Moving Objects: Springer, pp. 177–197, 2014.
20. Połys, K., "Wpływ wielkości histerezy przełączeń na przepustowość w sieci LTE", Studia Informatica, vol. 35, no. 3, pp. 53–62, 2014.

2013

21. Grochla, K., and K. Połys, "Influence of the Handoff Threshold Hysteresis on Heterogeneous Wireless Network Performance", Proceedings of 7th International Working Conference HET-NETs, 2013.